Projekti

2018. gada 21. septembrī Jelgavas novadā projekta darba grupas tikšanās, kurā tika izrunāts projekta 1. ieviešanas periods un sastādīts plāns nākamajiem mēnešiem. 

Tika diskutēts par padomdevēju/mentoru apmācībām, kuras plānojas Paņevežu biznesa konsultācijas centrā: grupas sadalījums, apmācību laiks un ilgums. Tika apspriests jautājums par darbnīcu, kurās tiek apmācīti cilvēki ar invaliditāti organizēšanu un aprīkojuma iegādi radošajām darbnīcām.

logo