Projekti

2018.gada 11.jūnijā Jelgavas novadā notika projekta  darba grupas un ekspertu grupas prāta vētra par padomdevēju/ mentoru apmācības programmas saturu, eksperta pienākumiem un atbildību un metodiskā materiāla jeb rokasgrāmatas izstrādi. Rokasgrāmata paredzēta padomdevējiem/mentoriem kā palīglīdzeklis darbā ar cilvēkiem ar speciālām vajadzībām.

Ekspertu grupā ir pieaicināti dažādi speciālisti, kuriem ir liela pieredze darbā ar  cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. No Latvijas kā eksperts pieaicināts Māris Grāvis Biedrības "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"" vadītājs, no Lietuvas Līna Trebiene Jauniešu ( ar speciālām vajadzībām) dienas centra  ilggadēja vadītāja, psihoterapeite Jurgita Turtaite. Eksperti vadīs gan  nodarbības padomdevējiem/ mentoriem, gan arī izstrādās rokasgrāmatu.

attels