Pašvaldības ziņas

Informējam par izmaiņām pašvaldības administrācijas un iestāžu darba laikā 15.-20.maijā.

darba laiks