Jaunatne
Foto

Pasākums „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”

Pasākuma mērķis:

Veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

Pasākuma dalībnieki:

Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Kad pasākums tiek īstenots?

Pasākums tiek īstenots skolēnu vasaras brīvlaika mēnešos no 1. jūnija līdz 31. augustam. Skolēns pasākumā piedalās uz laiku līdz vienam vai diviem mēnešiem.


Reģistrēties darbam vasaras brīvlaikā skolēni varēs no 2024. gada 2. maija pulksten 10.00, aizpildot pieteikuma anketu NVA vietnē.


Reģistrējoties NVA, skolēns apliecina sniegto ziņu patiesumu.

Pieteikuma anketā jānorāda savi personas dati, kā arī personu apliecinoša dokumenta numurs, informācija par mācību iestādi, kurā tiek iegūta izglītība, klase vai kurss, kurā skolēns mācās, un kontaktinformācija saziņai par darba vietu.

Tomēr jāatceras, ka skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots, un iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu daudzums pārsniedz piedāvāto darba vietu skaitu.

Ja vēl neesi atradis darba vietu, kur šovasar strādāt, NVA mājaslapā seko līdzi skolēniem piedāvāto brīvo darba vietu sarakstam. Kad sameklēsi piemērotu vakanci, sazinies ar darba devēju un piesakies tai.

Ja vienosies ar darba devēju par iespēju strādāt, pirms darba uzsākšanas savā e-pastā saņemsi NVA norīkojumu darbam vasarā ar informāciju par darba uzsākšanas laiku un nosacījumiem, savukārt uz anketā norādīto tālruņa numuru skolēnam tiks nosūtīta īsziņa par norīkojumu.

Kā pieteikties darbam vasaras brīvlaikā?

Kur varēšu strādāt?

Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns pirms reģistrācijas pasākumā var vienoties ar darba devēju par darba vietu un laiku, ja vien darba devējs ir pieteicis darba vietu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā. Ja skolēns nav vienojies ne ar vienu darba devēju, aicinām sekot līdzi brīvo darba vietu sarakstam NVA mājaslapā un pie atbilstošas darba vietas sazināties ar darba devēju.

Cik varēšu nopelnīt?

Atbilstoši darba līgumā nolīgtajam, bet vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesi, ievērojot, ka skolēns vecumā no 15 līdz 17 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā, bet skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā.

Darba devējs darba laikā nodrošinās darba vadītāju un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - apmaksātās obligātās veselības pārbaudes.

NVA pasākuma dalībniekus apdrošina pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

Plašāka informācija skolēniem un vecākiem ŠEIT.