Projekti

2018.gada 23.augustā Paņevežos ekspertu grupas un projekta darba grupas tikšanās – diskusija par rokasgrāmatas metodoloģijas izstrādi, koncepciju, struktūru un radošuma aspektiem.

Ekspertu grupai pievienojas moderators Roma Surviliene (Viļņas universitāte), kura vadīs ekspertu grupu, lai sagatavotu rokasgrāmatu. Tikšanās laikā dalībnieki diskutēja par to, kā būtu labāk sadalīt rokasgrāmatas struktūru atbilstoši vispārējam slimību vai funkcionālo traucējumu sarakstam, kā arī par  apmācību programmu padomdevējiem/mentoriem.

attels