Izglītība
Diskutē par kritērijiem izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai

Paplašinātā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) valdes sēdē, kurā piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, Jelgavā tika prezentēts LPS veiktais pētījums par pašvaldību dibināto vispārējās izglītības iestāžu tīkla raksturojumu, atbilstoši esošajam un plānotajam normatīvajam regulējumam. Savukārt Jelgavas novada un Jelgavas valstspilsētas izglītības pārvalžu vadītājas stāstīja par izglītības pieejamību abās pašvaldībās, dažādiem skolu tīkla sakārtošanas modeļiem, to ieguvumiem un riskiem.

Izmantojot aktuālos Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības informācijas sistēmas un Centrālās statistikas pārvaldes datus, LPS ekspertu izveidotajās interaktīvajās kartēs iezīmētas vispārējās izglītības iestādes – skolas, vidusskolas, ģimnāzijas, tāpat kartē ir redzams skolēnu un pedagogu skaits, skolotāju proporcija uz vienu izglītojamo, pedagogu likmes, iedzīvotāju blīvums reģionos, attālums līdz citām tuvākajām izglītības iestādēm, dienesta viesnīcu pieejamība, kā arī citi dati, kas jāņem vērā, sakārtojot skolu tīklu.

Pašlaik LPS interaktīvajās kartēs apkopotā informācija vēl nav pilnīga un dati tiks papildināti. Nākamais darbs - ceļu stāvokļa un ceļā pavadītā laika analīze. LPS ieskatā optimālais attālums, kas skolēnam jāmēro līdz skolai, būtu līdz 25 kilometriem, bet ceļā pavadītajam laikam nevajadzētu pārsniegt 40 minūtes.

Lai gūtu priekšstatu par situāciju visos reģionos, Latvijas pašvaldību un Izglītības un zinātnes ministrijas diskusijas plānotas arī turpmāk. Pašlaik kritērijus un priekšlikumus skolu tīkla reformai izstrādā īpaša ministrijā izveidota darba grupa, kuras uzdevums ir līdz šī gada 1. jūnijam veikt izglītības iestāžu tīkla izvērtēšanu.