Izglītība Novada ziņas
Divām izglītības jomas iestādēm iecelti vadītāji

18. augusta Jelgavas novada domes ārkārtas sēdē deputāti par Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītāju apstiprināja Kristīni Strūbergu, savukārt Jelgavas novada Aizupes pamatskolas direktores pienākumus turpmāk pildīs Amanda Siliņa.

Kristīnes Strūbergas līdzšinējā darba pieredze bijusi saistīta ar izglītības jomu. Pēdējos septiņus gadus K. Strūberga veidojusi mūžizglītības sistēmu divās augstākās izglītības iestādēs - Latvijas Universitātē un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. Pirms tam bijusi Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktore, kur lielākoties darbojusies ar izglītības iestāžu akreditācijas jautājumiem, strādājusi Izglītības valsts inspekcijā, kā arī darbojusies finanšu jomā. Izglītības pārvaldes vadītāja darbu uzsāks 20. septembrī.

Amanda Siliņa līdz šim vadījusi privāto pirmsskolas izglītības iestādi "Mācos Mācīties”, kā arī strādājusi par pedagoģi Jelgavas 4. sākumskolā. Jaunā direktore ar lielu apņēmību gatava strādāt, ieviest dažādas inovācijas un attīstīt “zaļo domāšanu”, turpinot realizēt Ekoskolas aktivitātes. Viņas mērķis ir panākt, lai Aizupes pamatskola būtu pamanāma un konkurētspējīga. A. Siliņa darbu jaunajā amatā sāks 23. augustā.

Abām vadītājām vēlam veiksmi un lai izdodas sasniegt izvirzītos mērķus!