Izglītība
Dome pārskatījusi jautājumu par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem

31. augusta domes sēdē deputāti lēma paplašināt izglītojamo loku, kuriem ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus Jelgavas novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs.

Grozījumi  Jelgavas novada pašvaldības 2022. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 27 “Par  izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jelgavas novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs” paredz, ka no šā gada 1. septembra:

  • visiem izglītojamajiem, kuri  apgūst pirmsskolas izglītības programmu, pašvaldība pilnībā segs pusdienu izmaksas. Lai varētu saņemt atbalstu, bērnam un vismaz vienam no viņa likumiskajiem pārstāvjiem jābūt deklarētam Jelgavas novada administratīvajā teritorijā;
  • izglītojamie,  kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu un ir ievietoti audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā, atvieglojumus saņems neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas;
  • 10.-12. klašu izglītojamiem, kas klātienē apgūst vispārējās vidējās izglītības programmu, tiks nodrošināts pašvaldības līdzfinansējums pusdienu apmaksai - viens eiro dienā. Lai varētu saņemt atbalstu, bērnam un vismaz vienam no viņa likumiskajiem pārstāvjiem jābūt deklarētam Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.

Lai atvieglotu vecākiem uzlikto materiālo slogu, pašvaldība ir pārskatījusi budžeta izpildi, īstenojamo darbu prioritātes un savu iespēju robežās radusi papildu līdzekļus izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem, no šā gada 1. septembra līdz 31. decembrim šim mērķim piešķirot 127 tūkstošus eiro.

Tāpat noteikumi paredz, ka no šī gada 1. septembra:

  • 1.-4. klases audzēkņiem pašvaldība saskaņā ar valsts līdzfinansējumu pilnībā segs pusdienu izmaksas;
  • 5.-9. klašu grupā pašvaldība pilnībā segs pusdienu izmaksas skolēniem no daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenē vai aizbildnībā esošiem bērniem, kā arī bērniem ar invaliditāti. Lai saņemtu iepriekš minētos atvieglojumus, bērna likumiskajam pārstāvim jāiesniedz iesniegums izglītības iestādei;
  • skolēniem no ģimenēm, kam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas statuss, brīvpusdienu pabalstu piešķir uz trūcīgā vai maznodrošinātā statusa laiku. Lai saņemtu pabalstu, bērna likumiskajam pārstāvim jāiesniedz iesniegums Jelgavas novada Sociālajam dienestam;
  • pārējiem 5.-9. klašu izglītojamiem tiks nodrošināts pašvaldības līdzfinansējums pusdienu apmaksai - viens eiro dienā.