Pašvaldība
Domes ārkārtas sēde Nr.15

04.04.2022., plkst.15:00

Klātienē, Jelgavas novada pašvaldības, Pasta ielā 37, 5.stāva sēžu zālē.

Protokols

Darba kārtība:1. Par saistošajiem noteikumiem Nr. ____ "Grozījumi Jelgavas novada domes 2021.gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 "Jelgavas novada pašvaldības nolikums"