Projekti
Drīz aizsāks asfalta ceļu rekonstrukcijas Valgundes, Sesavas un Platones pagastos

Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi Centrālās finanšu un līguma aģentūras apstiprinājumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētam projektam, kura ietvaros, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus un izmantojot pašvaldībai piešķirtās valsts budžeta dotācijas, trīs pagastos – Valgundē, Sesavā un Platonē jau šovasar īstenosies asfalta ceļu rekonstrukcijas. Lai saņemtu finansējumu un projekta apstiprinājumu, pašvaldībai bija jāpamato konkrēto ceļu posmu sasaiste ar uzņēmējdarbības attīstību novadā -  tātad finansiālu atbalstu rekonstrukcijai saņēma tie ceļi, kas ved uz ražotnēm ar konkrētu potenciālu jaunām darba vietām tuvākā nākotnē.

Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt četru ceļu infrastruktūru - Valgundes pagasta Meža ielas pārbūve – 0,650 km, Sesavas pagasta ceļa Saulstaru iela – Blūdži  pārbūve - 0,680 km, Sesavas pagasta Buķu ielas pārbūve 0,160 km un Platones pagasta ceļa „Lielvircavas kapi – Alksnāji – Lietuvas šoseja pārbūve - 1,170 km.

Jelgavas novada pašvaldībai šī projekta realizācija ir ļoti nozīmīga un ilgi gaidīta, jo šis ir pirmais gads, kad novadu pašvaldībām tika dota iespēja piedalīties šādā projektā lauku ceļu rekonstrukcijām - līdz šim tas bija ļauts vien pilsētām.

“Pašvaldībā tiek skaidri apzināta situācijā saistībā par ceļu stāvokli, šis ir sāpīgs jautājums visā valstī kopumā. Jelgavas novada pašvaldības ceļi ir būvēti 20. gadsimta 60.-70.gados pēc toreiz spēkā esošajiem normatīviem, bet mūsdienu tirgus nepieciešamība, kā arī Eiropas Savienības prasības nosaka vajadzību piemēram, pēc citādām kravu slodzēm. Jāteic, ka ar šī brīža piešķirtajām valsts dotācijām ir stipri par maz, lai īstenotu pamatīgu ceļu atjaunošanu, tādēļ šī projekta pirmās kārtas realizācija ir sākums ilgi gaidītai novadu ceļu rekonstrukcijai. Zinot to, ka šādas programmas tiks īstenotas, mēs jau iepriekšējos gados nopietni tam gatavojāmies – patiesībā mēs esam vieni no pirmajiem, kas iesniedza projektus. Šīs pirmās kārtas ceļi ir tikai daļa no iecerētajām rekonstrukcijām. Pašreiz no Centrālās finanšu un līguma aģentūras gaidām apstiprinājumu arī otrās kārtas pieciem ceļiem, kas nozīmē, ka līdz gada beigām atsevišķu ceļu posmu asfalta rekonstrukciju varētu notikt arī Jaunsvirlaukas, Vircavas, Vilces un Zaļenieku pagastos”, skaidro Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.

Lai tiktu īstenota projektu programma, pašvaldībai bija jāizpilda virkne nosacījumu, kas arī noteica, kurus ceļus pašvaldība drīkst izvēlēties. Šajā programmā bija iespēja pieteikt projektus to ceļu rekonstrukcijai, kas pēc tam sekmētu uzņēmējdarbības attīstību noteiktā vietā un radītu jaunas darba vietas. Pašvaldība apzināja tos ceļus, kas ved uz ražotnēm novadā, kuras varētu perspektīvi attīstīties, jo tas bija galvenais nosacījums, lai projekts tiktu atbalstīts.

“Gribētu atzīmēt, ka projekta nosacījumi bija ārkārtīgi strikti. Šķiet, ka jebkurai saimniecībai vai uzņēmumam novadā, kuram mēs uzlabotu infrastruktūru, vēlāk labāk sekmētos bizness. Taču, lai saņemtu finansējumu, bija jāapzina un jānorāda konkrēti uzņēmumi, saimniecības, kuras apliecināja līdzdalību un līdzatbildību, ka pēc projekta realizācijas tiešām darba vietu skaits uzņēmumā varētu pieaugt. Tās bija garas un smagas sarunas, kuras veicām kopā ar novada uzņēmējiem. Tātad ceļu rekonstrukcijas varējām izvēlēties pie tiem uzņēmumiem, kas plāno tuvākajā laikā paplašināties. Piemēram, Valgundes pagasta Meža ielas rekonstrukcija veicinās mazā komersanta SIA “Zemgales tehnoloģiskais centrs” attīstību. Sesavas pagasta Saustaru ielas – Blūdži pārbūve veicinās zemnieku saimniecību “Laimas” un “Ivulla” attīstību, bet Buķu ielas pārbūve aizvedīs līdz zemnieku saimniecībai “Akcijas”. Savukārt Platones pagasta plānotā rekonstrukcija ies gar uzņēmumu SIA “Lielvircavas AGRO”, skaidro Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Līga Lonerte.

Konkursa kārtībā, projektam veikta jau būvprojekta izstrāde un plānota arī SIA “3C”  autoruzraudzība par kopējo summu 45 859 EUR. Noslēdzies iepirkums arī projekta būvuzraudzībai, kuru veiks SIA “K-RDB” par 16 183 EUR, kā arī iepirkums būvdarbu veikšanai, kas uzticēta firmai SIA “Igate”, kas apņēmusies ceļa rekonstrukcijas darbus līdz gada beigām veikt par 997 866 EUR.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 061 845,04 EUR,  ERAF līdzfinansējuma daļa sastāda 697 193,93 EUR, valsts budžeta dotācija  75 718,90 EUR un pašvaldības finansējums  288 932,21 EUR.

Projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 1.kārta” Nr.3.3.1.0/16/I/009 tiek īstenots Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1 “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.