Sociālā joma Novada ziņas
DSPC “Zīle” svinēs divu gadu jubileju

2020.gada augustā tika atvērts Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrs “Zīle” Celtnieku ielā 12, Ānē, Cenu pagastā. Šogad tas svinēs savu jubileju divu dienu garumā.

18.augustā centra dzimšanas dienu svinēs Dienas aprūpes centra klienti ar saviem tuviniekiem - taps svētku kūka, būs iespēja apskatīt paveiktos darbiņus, kopā uzdejot un uzdziedāt.

19.augustā dzimšanas dienas ietvaros tiek organizēta tikšanās ar Jelgavas novada pašvaldības speciālistiem (psihologiem, logopēdiem, speciāliem pedagogiem un metodiķiem), lai stāstītu un demonstrētu Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izmantojot Silto smilšu nodarbību metodi. Tāpat pieredzē dalīsies Silto smilšu nodarbību speciālisti.

Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrs “Zīle” sniedz divus pakalpojumus:

  • Dienas aprūpes centra pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem, izmantojot Silto smilšu nodarbību metodi.

Dienas aprūpes centra pakalpojuma mērķis ir dienas laikā nodrošināt personai ar garīga rakstura traucējumiem sociālo prasmju attīstīšanu, brīvā laika pavadīšanu, kā arī personai un viņu tuviniekiem sniegt atbalstu  sociālo problēmu risināšanā.

Šobrīd dienas aprūpes centra pakalpojumu saņem seši novada iedzīvotāji. Dienas ritms centrā sastāv no daudzveidīgām grupu un individuālām nodarbībām, kuru laikā tiek apgūtas gan jaunas, gan nostiprinātas esošās prasmes. Dienas aprūpes centrā klienti darbojās, radošu, kulinārijas un mācību nodarbībās.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma, izmantojot Silto smilšu nodarbību metodi, mērķis ir bērniem ar runas, miega, emocionāliem, mācīšanās uzvedības traucējumiem, komunikācijas, adaptācijas, integrācijas grūtībām un funkcionāliem traucējumiem. Tas nodrošina sociālās rehabilitācijas procesu. Nodarbību laikā, bērnam atrodoties silto smilšu iekārtā, notiek ķermeņa un sīkās muskulatūras stimulācija, organisma pašregulācijas attīstīšana, sasprindzinājuma vai pārāk lielas aktivitātes, nedrošības un bailīguma mazināšana, kognitīvo izziņas procesu un koncentrēšanās spēju sekmēšana, jaunu prasmju veidošana un esošo prasmju nostiprināšana.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, izmantojot Silto smilšu metodi, sniedz sertificēti Silto smilšu nodarbību speciālisti. DSPC “Zīle” darbības laikā Sociālā rehabilitācija sniegta aptuveni 50 bērniem un novadītas 574 individuālas nodarbības, kā arī tika sniegtas individuālās konsultācijas vecākiem nodarbību cikla nobeigumā.

 Ar DSPC "Zīle" var sazināties pa tālruni +371 28337818 vai e-pastu centrs.zile@jelgavasnovads.lv.