Projekti Novada ziņas
Durvis ver sensorā istaba Lielplatonē

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta Nr. LLI-425  “Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” (OCTOPUS) ietvaros aprīļa sākumā savas durvis Lielplatonē vēra sensorā istaba. Sensorā istaba kā sociālās iekļaušanas pasākums izveidota Dienas aprūpes centra “UPE” telpās, ko par projekta piešķirtajiem līdzekļiem un pašvaldības līdzfinansējumu iekārtojusi Jelgavas novada pašvaldība. Primāri šī istaba paredzēta dienas aprūpes centra klientiem, senioriem, riska grupu bērniem, jauniešiem, ģimenēm, kā arī Lielplatones pamatskolas jeb atbalsta centra audzēkņiem.

“Sensorā istaba ir īpaši veidota, pārdomāti plānota telpa, kas palīdz pozitīvi iedarboties uz cilvēka sajūtu orgāniem. Telpa var tikt izmantota kā relaksācijas istaba ar mērķi sniegt nomierinošu un atslābinošu efektu (piemēram, pie psihosomatiskām saslimšanām, stresa, depresīvu stāvokļu gadījumos), kā arī tonizējoša, stimulējoša un attīstoša efekta sasniegšanai (piemēram, emocionālās sfēras traucējumu (bailes, noslēgtība) gadījumos). Mēs ticam, ka šī brīnumu istaba sniegs nozīmīgu atbalstu daudziem novada iedzīvotājiem šajos izaicinājumu pilnajos laikos,” stāsta Labklājības pārvaldes vadītāja Liene Upeniece.

Lai saņemtu informāciju par sensorās istabas pakalpojumiem un iespējām tos saņemt, aicinām sazināties ar “UPE” sociālo darbinieci Rutu Kiščuku pa tālruni nr. +371 22349608 (darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00).

Projektu kopīgi īsteno Zemgales plānošanas reģions kā vadošais partneris, Lietuvas partneri - Pluņģes rajona pašvaldība, Biržu rajona pašvaldība un Rokišku novada izglītības centrs, kā arī trīs Latvijas pašvaldības - Jelgavas novada pašvaldība, Auces novada pašvaldība un Vecumnieku novada pašvaldība.

Projekta kopējais finansējums: 705 573,37 EUR (t.sk. ERAF finansējums 599 737,33 EUR) Jelgavas novada kopējais finansējums: 116 357.98 EUR (t.sk. ERAF finansējums  98 904.28EUR un Jelgavas novada domes līdzfinansējums 17 453.70).

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam, www.latlit.euwww.europa.eu.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Jelgavas novada dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.