Sociālā joma Novada ziņas
Eiropas Sporta nedēļa 2021 Jelgavas novadā

Lai Jelgavas novadā nodrošinātu visu vecuma grupu iedzīvotāju iespēju piedalīties dažādās fiziskās aktivitātēs, veicinot veselīga dzīvesveida popularizēšanu un vairojot izpratni par kustīguma ieguvumiem veselībai, darba spējām un vispārējai dzīves kvalitātei no 2021. gada 13. septembra līdz 2021.gada 10.oktobrim projekta “Eiropas Sporta nedēļa 2021 Jelgavas novadā” ietvaros ir iespēja piedalīties aktivitātēs:

Nr. p.k.

        Aktivitāte

Aktivitātes norises laiks un sporta bāze

Atbildīgais sporta bāzes vadītājs treneris/speciālists

1.

Brīvā laika aktivitāte “Iepazīsti savu pagastu”

13.septembris-8.oktobris Jelgavas novada  pagastu sporta bāzes

Gerda Sirmā; Sporta bāžu vadītāji

2.

Brīvā laika aktivitātes “Prieks kustībā-ejot, skrienot, nūjojot, orientējoties”

13.septembris-8.oktobris Jelgavas novada  teritorija un c.

Gerda Sirmā

3.

Nūjošana - iesildīšanās, nūjošanas  tehnika

26.09.plkst.12.00 Kalnciemā trenažieru laukumā pie Kalnciema pag.vsk.

26.09.plkst.14.00 Līvbērzē pie sporta halles

27.09.plkst.18.30 Elejas parkā pie estrādes

28.09.18.30 Sesava pag. Bērvircavā sporta  laukumā

29.09.plkst.18.30 Vircavā pie sporta halles

Zane Grava

4.

Vieglatlētika - skriešana-iesildīšanās,

skriešanas tehnika

22.09.plkst.16.00 Valgundē pie sporta halles 23.09.plkst.17.00 Platone sporta laukumā pie skolas

24.09.plkst.17.00 Staļģenē pie mazās sporta zāles

27.09.plkst.18.00 Vilcē pie sporta halles 29.09.plkst.18.00 Zaļeniekos stadionā (pie    Zaļenieku KAV)

30.09.plkst. 18.00 Svētes stadionā (pie sporta    halles)

Kristaps Vējš-Āboliņš

Jelgavas novadā Eiropas Sporta nedēļas 2021 aktivitāšu organizētājs: Jelgavas novada Sporta centrs.

Vairāk informācija Jelgavas novada sporta centra mājas lapā www.jnsc.lv un sociālo tīklu mājas lapā Facebook.com.

Pasākumi „ Eiropas Sporta nedēļa 2021 Jelgavas novadā” tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības Erasmus+ projekta “Eiropas Sporta nedēļa” un valsts budžeta līdzekļiem sadarbībā ar Latvijas Sporta federāciju padomi.

Kontaktpersona:

Gerda Sirmā

Galvenais speciālists
gerda.sirma [at] jelgavasnovads.lv