Novada ziņas
"Jauniešu mājas" ēka no ārpuses

Nodrošinot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu bērniem un jauniešiem, kuri šobrīd dzīvo sociālajā aprūpes centrā «Eleja», pabeigti būvdarbi “Jauniešu mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana” Elejā - Lietuvas iela 19, kur paredzētas astoņas vietas ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Darbi veikti projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/002 “Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība” ietvaros.

Projekts paredz, ka novadā būs divas vietas, kur ārpusģimenes aprūpē esoši bērni varēs dzīvot maksimāli ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos. Šim nolūkam  ir rekonstruēta līdzšinējā jauniešu māja Elejā, otra ir Kalnciemā, Draudzības ielas 12a-87. Telpu atjaunošanu veic SIA «UNI LR» par kopējo summu 36 357,21 eiro un darbus plānots pabeigt līdz šī gada beigām, paredzot vēl četras vietas ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Jauniešu mājai Elejā fasādes vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros veikti vispārēji būvdarbi: demontāžas darbi, jumta seguma nomaiņa, fasādes atjaunošana ar dekoratīvo apmetumu, kā arī iegādātas iebūvējamās virtuves iekārtas un mēbeles, lai telpā radītu plašuma sajūtu, gaišāku ar modernu interjeru un ikvienam būtu ērti un patīkami darboties. Tāpat darbi veikti pie siltuma mezgla, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un apsardzes sistēmas. Lai arī piekļūšana līdz mājai būtu ērta personām ar kustību traucējumiem, izbruģēts celiņš no ārdurvīm līdz brauktuvei.

Elejā darbus veica SIA «Latbūvnieks». Objekta kopējais finansējums 109 720,20 euro.

Projekts «Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība» (Nr. 9.3.1.1/18/I/002) mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība novada pašvaldībā, kas palīdzēs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem un jauniešiem, kā arī bērniem ar invaliditāti dzīvot ārpus iestādes sienām.

Projekta kopējās izmaksas ir 1714452,54 euro, tai skaitā projekta pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 1475778,85 euro, tai skaitā ERAF finansējums – 741075,90 euro, valsts budžeta dotācijas 35027,02 euro, cits publiskais finansējums (rezerv.fin. ERAF daļa) 52870.00 euro pašvaldības finansējums 646805,93 euro un projekta kopējie neattiecināmie izdevumi ir 238 673,69 euro.​