Novada ziņas Projekti
Kopbilde

Nordplus programmas projekta Nr. NPJR-2021/10007 “Digital We” ietvaros Jelgavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” pedagogi no š.g. 17. līdz 21. oktobrim viesojās Fredrikstad pašvaldības Kiæråsen bērnudārzā, lai dalītos pieredzē un labās prakses piemēros, kā arī gūtu jaunas zināšanas par dažādu digitālo rīku jēgpilnas izmantošanas iespējām mācību procesā.

Šī bija noslēdzošā mobilitāte projektā, kuras laikā, nedēļas garumā, vērojot rotaļnodarbību norisi, apmeklējot dažādas ar izglītības procesa nodrošināšanu saistītas iestādes un uzņēmumus, kā arī, praktiski darbojoties, mobilitātes dalībniekiem bija iespēja iepazīt dažādu digitālo rīku kā mācību līdzekļu izmantošanas iespējas pirmsskolas, un ne tikai, izglītības procesā.

Par pasākuma norisi stāsta PII “Kamenīte” pedagogi Inese Dolgova, Linda Liede un Haralds Švītiņš:

“Pirmdien no rīta, 17.10.2022. kopā ar kolēģiem no Igaunijas un uzņemošās iestādes vadītāju Eli (Eli Guldbransen- Tronsaune) devāmies uz Fredrikstadas domes ēku, kur mūs sagaidīja domes vadītāja, kā arī citi pašvaldības pārstāvji un kur tikām iepazīstināti ar izglītības sistēmu Norvēģijā. Domes pārstāvju dotā “ceļa maize”: skolēniem mūsdienās svarīgas ir digitālās prasmes, kas savukārt dod iespēju apgūt dzīves prasmes un gūt panākumus tālākā izglītībā, darbā, sabiedrībā. IKT palielina skolēnu mācību rezultātus.” Pēc viesošanās domē tālāk devāmies uz Kiæråsen bērnudārzu, kur iepazināmies ar plānu nedēļai, apskatījām grupu telpas, bijām pārsteigti par to vienkāršo iekārtojumu. Apmeklējām arī atsevišķi iekārtoto grupu bērniem ar speciālām vajadzībām, kurā strādā augsta līmeņa speciālisti. Pēc pusdienām devāmies apskatīt vecpilsētu.

18.10. Devāmies uz Traras skolu, tur mūs sagaidīja skolas direktors. Skolā mācās aptv. 350 bērni no 56 valstīm un strādā skolotāji ar dažādu nacionālo piederību. Norvēģu valodas apguve visiem ir obligāta. Secinājām, ka lielais imigrantu pieplūdums skolai ir liels izaicinājums un tiek meklēti veidi kā ar to tikt galā. Varējām pavērot jaunākās klases bērnus matemātikas stundas laikā, kā tie izmanto portatīvos datorus, kā strādā grupās pa divi. Dienas otrajā pusē devāmies uz Rolvsøy pilsētu, kur interneta kafejnīcā apguvām programmu menti.com, kā arī diskutējām par jautājumiem saistītiem ar bērnudārza ikdienu (šajā reizē uzsvars tika likts uz bērnu fotogrāfiju uzņemšanu bērnudārzā, kāpēc tas jādara, kā pareizi fotografēt utt.).

19.10. Kiæråsen bērnudārzā vērojām 2-3 gadus vecu bērnu rotaļnodarbības procesu -  izmantots tika i-pad un digitālais mikroskops. Bērni darbojās ar interesi, pētīja dažādus kukaiņus. Pēc šīs nodarbības mums bija iespēja redzēt, kā bērni komponēja mūziku uz interaktīvās tāfeles, izmantojot speciālu datorprogrammu musiclab.chromeexperiments.com šī nodarbe bērniem sagādāja jautrību un daudz pozitīvu emociju. Vērojām arī 5  gadus vecu bērnu rotaļnodarbību, kur katrs bērns  stāstīja un rādīja, kas ir aiz viņa mājas durvīm, bērni paši bija fotogrāfi.

Pēc nodarbībām braucām uz Inspiria science center, kur klausījāmies prezentāciju par zinātnes centra tapšanu, par tehnoloģiju izmantošanu izglītībā un arī pašā zinātnes centrā. Centru apmeklē gan skolas, gan bērnudārzi. Paši darbojāmies ar blue-bot - robotu balle.

Ceturtdien, 20.10. devāmiesuz Gaustadgrenda bērnudārzu, kurš atrodas ārpus pilsētas- lauku teritorijā. Šeit redzējām, ka bērni gandrīz visu dienu pavada ārā. Redzējām kā bērni izmanto planšetes un mobilos telefonus, lai atvērtu svītru kodus, kā izmanto digitālo tāfeli un mikroskopu, kā arī robotu Blue-bot. Vērojām QR kodu medības, kurās bērni veica uzdevumus, ko atrod aiz QR koda. Ap pusdienlaiku devāmies atpakaļ uz Kiæråsen bērnudārzu, lai dalītos iespaidos par redzēto. Pēcpusdienā bērnudārzā bija nacionalitāšu diena, kur katrs vecāks bija pagatavojis savu nacionālo ēdienu un visi varēja nogaršot ēdienus. Aŗī mēs nogaršojām gatavotos ēdienus un sajutāmies kā lielā draudzīgā ģimenē.

Piektdiena, 21.10. bija pēdējā mūsu vizītes diena, kad Kiæråsen bērnudārzā pārrunājām labās prakses ieguvumus un saņēmām savus sertifikātus par piedalīšanos. Pēc pusdienām devāmies uz vecpilsētu kopā ar igauņu kolēģiem, tad uz autobusu, lai dotos uz lidostu.

Gūtās atziņas un ieteikumi- tāpat kā iepriekšējā braucienā uz Igauniju (par to lasīt šeit), arī šoreiz šī bija ļoti vērtīga pieredze un zināšanas, kuru savādākā veidā nav iespējams gūt. Neatsverama ir pieredze, kura tiek gūta no kolēģiem, kuri darbojas ar dažādām digitālajām ierīcēm un nākotnes tehnoloģijām jau labu laiku, ir sapratuši, kas ir noderīgs un kas nē. Gūts daudz jaunas informācijas, idejas un stimuls turpmākajam darbam mūsu pirmsskolā. Šī bija vienreizēja iespēja kopā būt!”