Izglītība Novada ziņas Projekti
Elejas PII "Kamenīte" viesojas pie projekta partneriem Igaunijā

Nordplus programmas projekta Nr. NPJR-2021/10007 “Digital We” ietvaros Jelgavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” pedagogi no š.g. 12. līdz 16. septembrim viesojās Kelmikulas pirmsskolas izglītības iestādē Tallinā, lai dalītos pieredzē un labās prakses piemēros, kā arī gūtu jaunas zināšanas par dažādu digitālo rīku jēgpilnas izmantošanas iespējām mācību procesā. 

Nedēļas garumā, vērojot rotaļnodarbību norisi, apmeklējot dažādas ar izglītības procesa nodrošināšanu saistītas iestādes un uzņēmumus, kā arī, praktiski darbojoties, mobilitātes dalībnieki bija iespēja iepazīt dažādu digitālo rīku kā mācību līdzekļu izmantošanas iespējas pirmsskolas, un ne tikai, izglītības procesā.

Detalizētāk par īstenotajām aktivitātēm un gūto pieredzi stāsta PII “Kamenīte” pedagogi Inese Dolgova, Linda Liede un Haralds Švītiņš:

“12.09.2022., pēc apmēram 6h pavadīšanas ceļā, ieradāmies Tallinā Kelmikulas pirmsskolā. Mūs Elejas PII pedagogus, kā arī trīs kolēģus no Norvēģijas, sagaidīja ļoti jauks kolektīvs vadītājas Riinas (R. Lall) vadībā. Mūs iepazīstināja ar plānu nedēļai, izrādīja grupu telpas, kas iekārtotas tā, lai bērni brīvi varētu darboties pa aktivitāšu centriem, iepazinām speciāli izveidoto virtuvīti bērniem, bērnudārza āra laukumu un varējām ielūkoties bērnu ikdienā. Rotaļnodarbību laikā ar interesi vērojām darbošanos ar dažādiem robotiem un arī paši izmēģinājām beebot, bluebot, ozobot u.c. Šajā dienā apmeklējām arī jauniešu brīvā laika centru VIVITA, kur bērni īsteno savas radošās idejas pēc principa - neviens bērns nav par mazu savai idejai un sapnim. Bērniem pieejami 3D printeri, šujmašīnu, kokapstrādes iekārtām, virtuves tehniku, robotiem un ar šo iekārtu palīdzību idejas tiek īstenotas reālos, inovatīvos priekšmetos. Tikāmies arī ar ROBOTEX pārstāvjiem, kuri iepazīstināja ar Robotex darbību un digitālo tehnoloģiju izaugsmi Igaunijā. Studijā mūs iepazīstināja ar "Robotex" - robotikas sacensību veidotājiem. "Robotex"  misija ir dot priekšstatus par tehnoloģijām un to jēgpilnu izmantošanu no bērnības līdz pat augstskolai.

13.09. mūzikas nodarbības laikā vērojām BEATBOX nodarbības, kuras vadīja talantīgais mūzikas skolotājs Freds (F. Roigas) - bērni mazās grupiņās dziedāja, skolotājs ierakstīja datorā un samiksēja visu bērnu balsis kopā. Lielāko grupu bērni izpildīja ritma vingrinājumus un, kolīdz viņi ritmu bija apguvuši, kādam no bērniem to bija iespēja atkārtot uz bungām. Bērni darbojās ar interesi. Pārsteigums mums bija bērnu beatbox nodarbība, kurā bērni ne tikai prata pareizi izspēlēt ritmu ar rokām un kājām, bet arī izmantojot lūpu skaņas veidojot mūzikas melodiju. Beatbox nodarbības, pēc uzņemošās iestādes pārstāvju teiktā, ir viens no instrumentiem arī logopēdiskajā darbā. Pēcpusdienā Kelmikulas pirmsskolas skolotāja Elvira (E. Uustalu) mums pastāstīja par digitālo ierīču (rotaļlietu) izmantošanas praksi, tās nodemonstrējot un ļaujot iepazīt darbībā. Pārsteidza, cik vienkārši ar tām darboties!

14.09. Visa bērnudārza komanda, visas četras bērnu grupas, kā arī mēs, projekta dalībnieki devāmies mācību ekskursijā uz Viru purvu. Purvā bērni izzinoši pētīja kokus, augus un citas dabā atrodamās lietas un pēc tam, izmantojot planšetdatoru, ar aplikācijas palīdzību uzzināja ko ir apskatījuši vai savākuši. Ekskursija bija interesanta, organizēta un izzinoša.

15.09. viesojāmies Kullatera pirmsskolas iestādē. Šī PII pārsteidza mūs ar digitālo mācību līdzekļu dažādību un daudzumu: roboti, ekrāna digitālās ierīces, digitālie mikroskopi, metāla detektori u.c.. Līdzekļi bija pieejami jebkurai mācību jomai un dažādu prasmju attīstībai. Arī šeit vērojām nodarbības ar dažādiem robotiem un pedagogu gatavotiem materiāliem: Beebot, Ozobot, Sphero robotiem u.c. Interesanti, protams, bija arī pašiem pielikt roku un izmēģināt ierīces darbībā. Atgriežoties Kelmikulas pirmsskolā tikām iepazīstināti ar papildinātās realitātes programmām, kuras iestāde izmanto mācību procesā. Dienas noslēgumā veicām pasūtījumu internetā ar Starship robota piegādi, ar to mūs iepazīstināja Starship darbinieks.

16.09., jeb pēdējā dienā, viesojāmies Pelgulinnas ģimnāzijā ar mākslas un zinātnes virzienu. Mākslas skolotājs demonstrēja un stāstīja par Beebot, Ozobot izmantošanu mākslas stundās, tur arī tika demonstrēta dronu programmēšana un vadīšana, kā arī citu digitālo ierīču izmantošanu Robotikas nodarbībās. Pēc ģimnāzijas apmeklējuma Kelmikulas pirmsskolā apkopojām projekta ieguvums un rezultātus, izdarījām secinājumus.

Gūtās atziņas un ieteikumi- ļoti vērtīga pieredze un zināšanas no praktiķiem, kuri jau darbojas ar dažādām digitālajām ierīcēm un nākotnes tehnoloģiju ieviešanu mācību procesā. Gūts daudz jaunas informācijas, idejas un stimuls turpmākajam darbam mūsu pirmsskolā. Tāpat prieks par Kelmikulas pirmsskolas kolektīva vienotību, kolēģu savstarpējo sadarbību un visās dzīves situācijās. Bija prieks kopā būt!”


“Digital We” ir 1 gadīgs Nordplus programmas mobilitātes projekts, kura mērķis ir veicināt novatorisku praksi un nodrošināt pirmsskolas skolotāju pieredzes apmaiņu un profesionālās izaugsmes iespējas par digitālajiem rīkiem un to izmantošanu mācību procesā.  Vairāk informācijas par projektu skatīt šeit.

                                          

ELEJAS PII “KAMNENĪTE” VIESOJAS PIE PROJEKTA PARTNERIEM IGAUNIJĀ, LAI DALĪTOS PIEREDZĒ UN GŪTU JAUNAS ZINĀŠANAS PAR DIGITĀLO RĪKU IZMANTOŠANAS IESPĒJĀM MĀCĪBU PROCESĀ