Projekti
Elejas vidusskolā īsteno labbūtības ceļakartes aktivitātes COVID-19 seku mazināšanai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros 2021.gada vasarā izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai”. Jelgavas novada pašvaldības 4 izglītības iestādes ieguva finansējumu aktivitātēm, tajā skaitā arī Elejas vidusskola.

Projektu konkursa mērķis ir sniegt atbalstu izglītības iestādes jauniešu pašpārvalžu iniciatīvu projektiem - labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanai, kas ir identificētas, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās, un saplānotas JSPA organizētās mācībās par skolēnu labbūtības ceļakartes izstrādi, tādējādi nostiprinot psihoemocionālo un pilsoniskās līdzdalības kompetenci Latvijas izglītības iestādēs, veidojot pilsoniski aktīvu, līdzdalībā balstītu jauniešu paaudzi pēc-Covid19 laikmetā.

No 9. līdz 29. augustam, daudzas Latvijas skolu pašpārvaldes piedalījās trīs dienu mācībās emocionālās kompetences stiprināšanai. Mācību laikā pašpārvalžu līderi un atbalsta persona-skolotājs apguva zināšanas par psihoemocionālo veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu un projekta iesniegšanu, kā arī pārmaiņu vadību. Tāpat tika izstrādāta īpaša “Labbūtības ceļakarte” – labsajūtas celšanas plāns savas skolas kopienai. Arī Elejas vsk Skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji – Ieva Vaņina, Gints Endijs Mālkalns, Nils Elans Logins un Nikija Majore no 16.līdz 18. augustam piedalījās Zemgales reģiona skolēnu apmācībās.

Līdz 10.septembrim Skolēnu līdzpārvaldei bija jāiesniedz jau gatavā savas skolas Labbūtības ceļa karte. Pēc 10.oktobra kļuva zināms, ka esam izturējuši lielo konkurenci un iekļuvuši 150 laimīgo skolu sarakstā, kuri saņems finansējumu un varēs īstenot šo projektu.

2.decembrī Elejas pagasta Saieta namā Elejas vidusskolas Skolēnu līdzpārvalde rīkoja apmācības par klases kolektīva saliedēšanu un tolerantu vidi skolā kopā ar centra Marta sertificētu treneri – Madaru Kanastu un sertificēta mākslas terapeiti (ārstniecības persona) ar specializāciju drāmas terapijā un kognitīvi biheiviorālās terapijas speciālisti Sindiju Meluškāni. Kā arī paši izveidoja nodarbības klašu kolektīviem par tolerantu vidi mūsu skolā.

Līdz decembra beigām Skolēnu līdzpārvaldes darbinieki iegūtās zināšanas liks lietā – apmeklēs klases kolektīvus un novadīs nodarbību par mobingu un tolerantu vidi klases kolektīvā.

Autors: Elejas vidusskolas direktora vietniece Ivita Lejava-Majore

Aktivitātes tiek īstenotas Projekta Nr. VP2021/4-11 "Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Jelgavas novada pašvaldības Elejas vidusskolā, Kalnciema vidusskolā, Ozolnieku vidusskolā, Vilces pamatskolā" ietvaros laikā no 10.10.2021. līdz 31.12.2021.