Projekti
Elejas vidusskolas pārstāvji atgriezušies no vizītes Spānijā

Jaunām zināšanām, prasmēm un iespaidiem bagātināti seši Elejas vidusskolas skolēni kopā ar diviem pavadošajiem pedagogiem atgriezušies no Spānijas, kur Erasmus+ programmas projekta Nr. 2020-1-FR01-KA229-080074_2 “Jaunieši, Eiropas mežu aizbildņi” ietvaros piedalījās pirmajā mobilitātē, lai ar dažādu ekskursiju un mācību aktivitāšu palīdzību izglītotos par vietējās floras un faunas bioloģisko daudzveidību, izzinātu jomā pastāvošās problēmas un mācītos rast tām risinājumus. Mobilitātē piedalījās skolēnu grupas no Francijas, Spānijas, Rumānijas, Grieķijas un Latvijas.

Vizītes norises vieta bija Zafras pilsēta, tās apkaime un plašāka teritorija līdz pat Portugāles robežai. Pilsēta atrodas Badajoz provincē Spānijas dienvidrietumos, un tā pazīstama arī kā "mazā Seviļa", kas izvietojusies augsto Sjerra de Kastella kalnu pakājē. Vizītes laikā tika īstenotas dažādas aktivitātes ar mērķi sekmēt dažādu prasmju un zināšanu apguvi.

8.novembrī tika iepazīta vietējā Burguillos ciemata arhitektūra, kultūra un ievērojamākie dabas objekti. Tika dots uzdevums internacionālās grupās ar pakāpenisko uzdevumu metodi izpildīt dažādas aktivitātes, apmeklējot ciemata ievērojamākās vietas, uzzināt vietējos paradumus. Aktivitātes laikā tika veicināta ne tikai zināšanu apguve, bet arī savstarpējā saziņa, lietojot angļu valodu, uzlabotas komunikācijas un sadarbības iemaņas, kā arī prasme lietot IT līdzekļus, jo visi uzdevumi tika saņemti elektroniski un arī atbildes bija jānosūta elektroniski. Atgriežoties Leso Matias Ramon Martinez skolā, visām skolēnu komandām tika izsniegtas tortiljas sastāvdaļas, no kurām skolas virtuvē bija jāpagatavo šis īpašais vietējais kulinārijas izstrādājums, iepazīstot spāņu ēdienu kultūru. Pēcāk visas tortiljas piedalījās degustācijas sacensībās.

9.novembrī bija organizēta ekskursija gida pavadībā pa Cornalvo dabas parku, un ar to saistītas filmas noskatīšanās sniedza informāciju par šī apvidus dabas īpatnībām, augu un dzīvnieku valsti, un to sugu daudzveidību, kā arī to pielāgošanās spējām, lai izdzīvotu sausuma un karstuma apstākļos, kāds šajā teritorijā valda vasarā. Ļoti daudz informācijas tika iegūts ekskursijas laikā pa Meridas pilsētu, kas ir iekļauta UNESCO kultūrvēsturiskā mantojuma sarakstā - tajā ir daudz dažādu arhitektūras pieminekļu, kas saglabājušies no Romas impērijas un arābu laikiem.

10.novembrī, braucot ar kuģīti pa Tajo upi (Portugāles un Spānijas robežupe), kas ir UNESCO sarakstā iekļauts biosfēras rezervāts, mobilitāšu dalībnieki noklausījās lekciju par šīs upes floras un faunas daudzveidību, par atsevišķu sugu saglabāšanas iespējām un veiktajiem pasākumiem. Savukārt apmeklējot Los Barruecos akmeņu lavas krāvumus un to dabiskos veidojumus tika iegūta informācija par šo teritoriju, praktiski izpētīta dažādu augu klātbūtne un dzīvnieku atstātās pēdas. Kāpelējot pa akmeņiem, izdevās atrast tādus augus, kas spējīgi augt šādā vidē ar nelielu augsnes kārtiņu vai pat vispār bez tās. Vēlāk, apmeklējot Vostellas muzejs, gida pavadībā bija iespēja aplūkot un saprast savdabīgu modernās mākslas virzienu, kas vērsts uz negāciju attēlošanu sabiedrībā un dzīvē, izmantojot visdažādākos objektus. Šajā ekskursijā skolēniem bija jādomā par dažādām vērtībām un jāpielieto kritiskā domāšana, lai spētu atbildēt uz gida uzdotajiem jautājumiem.

11.novembrī tika organizētas orientēšanās aktivitātes Monfrague nacionālajā parkā - to laikā skolēni iepazinās ar sugu daudzveidību šī parka teritorijā, mācījās atšķirt dažādus augus un dzīvniekus pēc to raksturīgajām pazīmēm. Aktivitāte norisinājās internacionālās grupās, kurās tika attīstītas sadarbības un valodas lietojuma prasmes, kā arī iztēle un fiziskā izturība. Tā kā šo teritoriju vēsturiski apdzīvoja arābi, līdz mūsdienām ir saglabājušās daudzas arābu un seno romiešu arhitektūras iezīmes, kuras bija iespējams aplūkot pilsētās Cacere, Merida un Trujillo. Trujillo pilsētā tika organizēta aktivitāte "fotorallijs", kurā skolēnu komandām pēc kartes bija jāatrod nozīmīgākie vēsturiskie objekti, tie jānofotografē un jāievieto iepriekš dotā interneta vietnē. Piedaloties aktivitātē, skolēni uzzināja par šīs pilsētas vēsturiskajām celtnēm, lietoja IT, sadarbojās un komunicēja, un tās laikā bija interesanti izzināt dabu Monfrague nacionālajā parkā, kas atrodas kalnos, un dažādas nianses par dzīvniekiem, piemēram, to kauliem un ragiem.

12.novembrī skolēnu komandas uzstājās ar savām iepriekš sagatavotajām prezentācijām par valsti, pilsētu un skolu, par tās apkārtnē esošo sugu daudzveidību, par valstī kopumā esošo sugu daudzveidību un tās saglabāšanas problēmām. Prezentāciju laikā skolēni demonstrēja savu paveikto, pielietojot prezentēšanas un sadarbības savā komandā iemaņas. Dienas turpinājumā tika organizēts multipiedzīvojumu reids Burguilles ciematā, kurš norisinājās internacionālās komandās. Reida laikā skolēni izpildīja dažādus uzdevumus, kuru veikšanai bija nepieciešamas sadarbības, līderības un valodu prasmes.

Sagatavotā programmas nedēļas garumā bija ārkārtīgi piepildīta un brauciens - iespaidiem bagāts. Skolēniem nācās pielietot visdažādākās prasmes, lai veiktu visus uzdevumus, un, attgriežoties mājās, visi ir bagātāki ar jauniem iespaidiem, zināšanām un iemaņām.

Elejas vidusskolas pārstāvji atgriezušies no vizītes Spānijā:

“Jaunieši, Eiropas mežu aizbildņi” ir 2 gadīgs projekts, kura mērķis ir likt skolēniem apzināties meža bagātību, tā ekonomiskās, sociālās un vides funkcijas, kā arī neaizsargātību. Vairāk informācijas par projektu Jaunieši, Eiropas mežu aizbildņi (European forest young keepers)