Izglītība Jauniešiem Jaunatne
Foto

4. aprīlī visā Latvijā norisināsies ikgadējā karjeras izglītības akcija “Ēnu diena”. Arī Jegavas novada pašvaldība tradicionāli iesaistās “Ēnu dienas” aktivitātēs un aicina jauniešus iepazīt sev interesējošās profesijas.

Akcijas ietvaros skolēniem būs iespēja izzināt pašvaldības darbu, dažādu jomu speciālistu ikdienu un pārliecināties, vai viņi vēlas savu nākotni saistīt ar izvēlēto profesiju. Ēnām savu profesiju piedāvās pielaikot Jelgavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs un viņa vietniece labklājības un sociālajā jomā, izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos, Sabiedrisko attiecību nodaļa, Īpašuma pārvaldes Vides pārvaldības nodaļa, Jauniešu iniciatīvu centrs, Ozolnieku Pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte", Elejas pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte" un Zaļenieku bibliotēka, kā arī Elejas un Vilces pagastu pārvalžu vadītāji. Iespēja ēnot Jelgavas novada pašvaldības darbiniekus un izzināt viņu darba specifiku tiek sniegta vairāk nekā 50 interesentiem.

Lai pieteiktos dalībai “Ēnu dienā”, skolēni aicināti meklēt Jelgavas novada pašvaldības vakances tīmekļvietnē www.enudiena.lv un iesniegt pieteikumu ar īsu motivācijas aprakstu.

Ēnu diena ir organizācijas “Junior Achievement” karjeras izglītības pasākums 1.–12. klašu skolēniem, kura mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par atbilstošāko  nākotnes profesiju un sagatavoties darba tirgum. Vairāk par “Ēnu dienas” norisi www.enudiena.lv.