Novada ziņas Projekti
Savienotas cilvēku rokas

Jelgavas novada Izglītības pārvalde kopā ar Jelgavas novada izglītības iestādēm ir saņēmusi Erasmus akreditāciju. Atsevišķa Erasmus akreditācija piešķirta Ozolnieku vidusskolai.

Priecīgas ziņas skolas audzēkņiem, pedagogiem un darbiniekiem - laikā periodā no 2023. – 2027.gadam novada izglītības iestādes aktīvi īstenos dažādas starptautiskas izglītības aktivitātes ar mērķi uzlabot mācību kvalitāti un paaugstināt iestāžu prestižu un konkurētspēju.

Bērnudārzos un skolās turpmākos gados ciemosies pedagogi no citām valstīm, kā arī mūsu pedagogi vēros mācību procesu citu Eiropas valstu izglītības iestādēs. Īpašs uzsvars būs uz iekļaujošās izglītības īstenošanu, mācību procesa vadīšanu un mācīšanos ārpus telpām. Šāda pieredzes apmaiņa sekmē skolotāju vēlmi savu ikdienas darbu dažādot, iekļaut mācību procesā jaunas metodes un paņēmienus, kas padara mācību stundu un mācību vidi aizraujošu.

Savukārt skolēni mācīsies kopā ar citu valstu vienaudžiem, kopīgi apgūstot dabaszinības, teātra mākslu, tehnoloģijas un līderību. Starptautiskās mācības notiks gan mūsu novada skolās, gan arī skolēni dosies nedēļu ilgās mācībās uz citām Eiropas valstīm. Šāda kopīga mācīšanās sekmēs svešvalodas apguvi, kultūras daudzveidības iepazīšanu un dažādas caurviju prasmes, kas ļoti nepieciešamas nākotnes karjeras ceļā.

Jāpiebilst, ka kopīga mācīšanās paredzēta arī skolēniem, kas paralēli vispārizglītojošai skolai mācās novada mūzikas vai mākslas skolās.

Plašāka informācija par Erasmus akreditāciju vispārējās izglītības sektorā lasāma Erasmus+ mājas lapā.