Izglītība Jaunatne Novada ziņas Projekti
Foto

Ozolnieku vidusskolā šonedēļ, no 18. līdz 22. martam, Erasmus programmas ietvaros viesojas skolēni no Grieķijas, Vācijas un Spānijas, piedaloties dažādās izglītojošās nodarbībās un izzinošās ekskursijās. Viesskolēniem un viesskolotājiem ar Ozolnieku vidusskolas skolēniem šī nav pirmā tikšanās. Projekta ietvaros dalībnieki februāra beigās tikās Grieķijā un pēc viesošanās Latvijā skolēni un skolotāji tiksies Vācijā un Spānijā.

Ozolnieku vidusskolā kopā ieradušies 15 viesskolēni un 7 viesskolotāji, kuri kopā ar 13 Ozolnieku vidusskolas skolēniem aizvadīs darbīgu mācību nedēļu, tiekoties mācību stundās un kopā dodoties uz dažādiem apskates objektiem un izzinošām ekskursijām.

Vienā no dienām, 19. martā, skolēniem ieplānota tikšanās arī Jelgavas novada pašvaldībā, iepazīstoties ar pašvaldības un domes darba specifiku. Tāpat, iepazīstot Latvijas UNESCO mantojumu un NATURA bagātības, skolēniem paredzēts Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja apmeklējums, ekskursija gida pavadībā pa Vecrīgu, lai apskatītu dažādas arhitektūras, piemēram, viduslaiku un jūgendstila ēkas, kā arī ekskursija uz Lielo Ķemeru  tīreli.

Projekta ietvaros skolēni paralēli Ms SWAY vidē veido blogus. Iecerēts kopā izveidot 6 dažādus blogus, kur jaunieši salīdzina kultūras mantojumu, arhitektūru, dabas bagātības Latvijā, Vācijā, Grieķijā un Spānijā.

Erasmus akreditāciju Nr. 2022-1-LV01-KA120-SCH-000111204 Ozolnieku vidusskola īsteno no 2023.gada līdz 2027.gadam. 2023/24.mācību gadam piešķirtais finansējums sastāda 51 046 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija.

logo