Izglītība Projekti
Foto

Ozolnieku vidusskolā no 21. līdz 27. aprīlim Erasmus programmas ietvaros viesojas skolēni no Portugāles, Vācijas, Rumānijas un Polijas, piedaloties izglītojošās nodarbībās un izzinošās ekskursijās.

Kopā ieradušies 28 viesskolēni un 9 viesskolotāji, kuri kopā ar 7 Ozolnieku vidusskolas skolēniem aizvadīs darbīgu un izzinošu nedēļu, apmeklējot apskates objektus un tiekoties ar vietējiem pārstāvjiem, lai iedvesmotos projekta mērķa un uzdevumu izpildei. Projekta mērķis ir Ozolniekos izveidot dabas taku ar uzdevumiem un iestudēt kopīgu projekta deju, apvienojot dejas elementus no visu iesaistīto valstu tautas dejām.

Kā iedvesmas avots kopīgas dejas radīšanai 24.aprīlī viesskolēniem un viesskolotājiem ieplānota ekskursija uz Mežaparka estrādi. Ciemiņi iepazīsies ar Dziesmusvētku tradīcijas vēsturi Latvijā un apmeklēs ekspozīciju “Dziesmusvētku telpa”. Savukārt Vilces Velna gravas apmeklējums plānots, lai iedvesmotos dabas takas izveidošanai.

Lai iepazītos ar baroka laikmeta arhitektūru, skolēni apmeklēs Rundāles pili, kur gida pavadībā ieplānota ekskursija Rundāles pils muzejā un pils dārza apskate.

Erasmus akreditāciju Nr. 2022-1-LV01-KA120-SCH-000111204 Ozolnieku vidusskola īsteno no 2023.gada līdz 2027.gadam. 2023/24.mācību gadam piešķirtais finansējums sastāda 51 046 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija.

Logo