Projekti Novada ziņas
“Erasmus dienas” Kalnciema vidusskolā

Kalnciema vidusskola kā viena no Erasmus+ programmas aktīvākajām izglītības iestādēm Latvijā pieņēma izaicinājumu iesaistīties šī gada Eiropas mēroga iniciatīvā “Erasmus dienas”, kas norisinājās laikā no 15. līdz 17.oktobrim visā Eiropas Savienībā, kurā Erasmus+ programmas projektu īstenotāji organizēja pasākumus programmas svinību ietvarā jau ceturto gadu pēc kārtas - tādējādi stāstot par Eiropas vērtībām, ieguvumiem no mobilitātes un projektu rezultātiem. Jāuzsver, ka 2019.gadā līdzīgā iniciatīvā piedalījās 53 valstis ar 3995 dažādiem pasākumiem, bet 2020.gadā jau tika pieteikti 5023 pasākumi.

16.oktobrī Kalnciema vidusskolā noslēdzās pasākums "Draugos ar Erasmus" (Angļu valodā: “Friends with Erasmus”) ar dažādām aktivitātēm, kuras risinājās no 5. līdz 16.oktobrim. Un tā laikā 5.-12.klašu skolēni draudzīgā un izzinošā uzdevumu secībā sacentās dziesmu dziedāšanā dažādās Eiropas valodās, meklēja internetā dziesmas, tās filmēja un ievietoja Youtube kanālā. Visvairāk skatījumu bija 5.klases dziedātajai dziesmai grieķu valodā, 9.klases dziedātajai horvātu un 7.klases dziedātajai portugālu dziesmai.

Jaunieši aizdomājās par sev un ES aktuālām tēmām - vienlīdzību, ekoloģiju, demokrātiju, veselību, kultūru un veidoja plakātus, iekārtoja izstādi. Kalnciema vidusskolas skolēni ir piedalījušies vairākos Erasmus+ projektos, ieguvuši jaunu pieredzi, paplašinot savu redzesloku, attīstot kompetences un sadarbības prasmes. Savas zināšanas par Erasmus+ un skolas projektiem varēja pārbaudīt aizraujošā viktorīnā, labākie saņēma balvas un atzinības. Šobrīd pandēmijas laikā mobilitātes braucieni ir uz nezināmu laiku atlikti, taču darbs projektos turpinās tiešsaistē un jēgpilnās projekta aktivitātēs izmantojot gan informācijas komunikāciju tehnoloģijas starptautisku uzdevumu izpildē un radošumā, gan arī piedaloties vietēja mēroga aktivitātēs.

10.klases skolēni dalījās ar savu Erasmus pieredzi, ieguvumiem un aicināja turpināt savus vienaudžus būt aktīviem un iesaistīties kādā no Kalnciema vidusskolas Erasmus+ programmas projektiem un aktivitātēm, kas sniedz iespēju ne tikai apgūt noderīgas zināšanas un iemaņas, bet arī iegūt draugus Eiropā un apjaust profesionālos izaicinājumus nākotnē.

Jāatgādina, ka skola nupat vienu projektu īstenoja, kā vadošais partneris kopā ar kolēģiem Francijā, Itālijā, Horvātijā un Polijā (projekts “Mathbuster”, vairāk informācijas projektā izveidotajā mājaslapā - mathbuster-erasmus.blogspot.com un aktīvi piedalās vēl 3 Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektos, no kuriem 2 ir aktīvā fāzē, bet viens uzsākts mācību gada sākumā.

Aktīvie projekti:

“Erasmus dienas” ir Francijas nacionālās Erasmus+ aģentūras iniciatīva, kuru atbalsta Eiropas Komisija. Pasākumus “Erasmus dienu” laikā var īstenot ikviens Erasmus+ projektu īstenotājs. Karte, kurā redzami visi iniciatīvā notiekošie pasākumi Eiropā un sīkāka informācija par tiem, ir pieejama šeit: www.erasmusdays.eu

“Erasmus dienas” Kalnciema vidusskolā: