Projekti
Erasmus+ projekta dalībnieki viesojas Jelgavas novada domē

5.oktobrī vidusskolēni no Norvēģijas, Spānijas, Horvātijas un Portugāles apmeklēja Jelgavas novada domi un tikās ar priekšsēdētāja vietnieci Ilzi Vītolu, kura viesus iepazīstināja ar Jelgavas novadu un pašvaldības darbu. 

Erasmus+ projekta “LEARN IT” ietvaros 18 ārvalstu skolēni un 9 pavadošie pedagogi no 2. līdz 7.oktobrim viesojas Kalnciema vidusskolā, kur pilnveido zināšanas programmēšanas un robotikas jomā, apgūst infografiku un plakātu veidošanu, kā arī papildina prezentācijas prasmes, piedalās dažādās komandas saliedēšanas un sporta aktivitātēs. 

Šī skolu partnerību projekta mērķis ir ieviest programmēšanu un skaitļošanu tradicionālajos skolas priekšmetos - sociālajās zinātnēs, matemātikā, svešvalodās, fiziskajā audzināšanā un dabaszinātnēs.

Projekts tiek īstenots no 2020.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam. Projekta kopējais finansējums 154 899 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija. Kalnciema vidusskolai projekta īstenošanai pieejamais finansējums 31 470 EUR.