Novada ziņas
eTwinning seminārs “Āra pedagoģijas metodes un projekti pirmsskolas izglītības iestādē”

Šogad no 7.-10. jūnijam Valmierā norisinājās starptautisks seminārs pirmsskolas pedagogiem. Tas tika realizēts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros.  

Mācību “Āra pedagoģijas metodes un projekti pirmsskolas izglītības iestādē” galvenais mērķis bija skolotājiem papildināt savas zināšanas, atrast projektu partnerus un plānot sadarbības projektus, kurus sadarbībā ar ārzemju kolēģiem realizēt nākamā mācību gada ietvaros savās pirmsskolas iestādēs. Seminārā kopumā piedalījās 24 pirmsskolas pedagogi no sešām Eiropas Savienības valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Austrijas un Dānijas. No Latvijas seminārā piedalījās astoņas pirmsskolas skolotājas no dažādiem novadiem, tajā skaitā Jelgavas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” skolotāja Stefānija Nsame.

Četru dienu mācību ietvaros skolotājiem darbojās praktiski, apgūstot jaunas metodes un aktivitātes āra pedagoģijā, izzināja projektu metodes, kā arī veidoja  kontaktus ar pedagogiem no citām Eiropas valstīm, iesaistoties kopīgās mācību aktivitātēs, caur kurām tika apgūtas dažādas iespējas un pieejas starptautisku projektu realizācijai pirmsskolās. Sadarbībā ar pirmsskolu “Mežmaliņa” tika veidotas kopīgas gleznas, izpildījumā izmantojot dažādas dabā atrodamas veltes. Tāpat projekta dalībnieki kopīgi veidoja filmiņu. Uzskaitītās aktivitātes, ar kurām dalībnieki iepazinās aizraujošā un interaktīvā veidā, balstītas uz pirmsskolā “Mežmaliņa” veidotiem starptautiskiem projektiem, kuri ieguvuši internacionālu balva par izcilu projektu un tā realizāciju “Quality lable”.

Semināra noslēguma uzdevums bija atrast parterus no citām Eiropas valstīm, ar kuriem  sadarboties un kopīgi uzņemties veidot starptautisku projektu, to izplānojot un reģistrējot. Projekta plāna izveide un prezentēšana notika semināra noslēgumā, savukārt projektus īstenot iecerēts 2022./2023. mācību gada ietvaros.

“Es ar nepacietību gaidu, kad šie projekti būs redzami realizācijas procesā un to gala rezultāti, jo idejas ir interesantas un visnotaļ izglītojošas. Esmu priecīga par tik daudziem pedagogiem, kuri ar aizrautību dara savu darbu, kā arī par savu projekta komandu, skolotāju no Dānijas un pirmsskolas vadītāju no Austrijas, ar kuriem nākamajā mācību gadā realizēsim starptautisku projektu “Smart as a crow”. Projektā piedalīsies bērni no trim pirmsskolām katru savā valstī - Latvijā (Jelgavas novada pirmsskolas izglītības iestādē "Zīlīte"), Dānijā un Austrijā. Ar šī projekta palīdzību plānots ieinteresēt un izglītot bērnus par dzīvniekiem un dabu, kas ir mums apkārt, kā arī veidot starptautiskas komunikācijas prasmes," stāsta pirmsskolas izglītības iestādes  “Zīlīte” skolotāja Stefānija Nsame.


ETWINNING SEMINĀRS “ĀRA PEDAGOĢIJAS METODES UN PROJEKTI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ”