Komiteju sēdes

18.10.2023., plkst. 15.00.

Attālināti. 

 1. Par darba kārtību
 2. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Standarts, Kalnciema pag.)
 3. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Arkas, Ozolnieku pag.)
 4. Par kustamās mantas- cirsmas nodošanu atsavināšanai izsolē (Mežskudras, Vilces pagasts)
 5. Par kustamās mantas- cirsmas nodošanu atsavināšanai izsolē (Pūteļu ūdenskrātuve, Zaļenieku pagasts)
 6. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Draudzības iela 12A-107, Kalnciema pag.)
 7. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Draudzības iela 11-1, Kalnciema pag.)
 8. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Parka iela 7-3, Svētes pag.)
 9. Par grozījumiem 2023.gada 30. augusta Jelgavas novada domes lēmumā (Nr.6, ) (pielikums protokolam Nr. 19/2023) “Par Jelgavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma nodošanu īpašumā bez atlīdzības (Ošu ceļš, Sesavas pag.)”
 10. Par saistošo noteikumu Nr. __ “Par atbalstu ārstniecības personām un ārstu praksēm Jelgavas novadā” izdošanu
 11. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu tāmju un līdzfinansējuma apmēra privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm apstiprināšanu
 12. Par Ozolnieku novada domes 2020. gada 25.jūnija lēmuma Nr.36 “Par pamatlīdzekļu nodošanu SIA “Ozolnieku KSDU”” atcelšanu