Uzņēmējdarbība
Godināti konkursa “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā” laureāti

Šodien, 16.septembrī, tika godināti divi novada uzņēmumi, kas konkursā “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2021” pierādījuši savas biznesa idejas dzīvotspēju un izaugsmi un kuriem Jelgavas novada pašvaldības atbalstījusi piesķirt starta kapitāla jeb naudas balvu. Šogad konkursam, ņemot vērā Administratīvi teritoriālo reformu, kuras rezultātā apvienojās līdzšinējās Jelgavas novada un Ozolnieku novada pašvaldības, varēja pieteikties ne vien Jelgavas novada pašvaldības jaunie uzņēmēji, bet arī uzņēmēji no līdzšinējā Ozolnieku novada. Divpadsmit pretendentu konkurencē visaugstāko vērtējumu un finansējumu 5000 EUR apmērā idejas attīstīšanai saņēma Ozolnieku uzņēmums SIA “Monte Stories” un Valgundes uzņēmums SIA “ 0 Design”.

Starp konkursa pretendentiem bija gan tādi jaunie uzņēmēji, kas jau paspējuši atrast savu profesionālo nišu un uz pašvaldības finansiālu atbalstu pretendē ar mērķi kvalitatīvāk attīstīt pakalpojumu, gan arī tādi, kuriem ir izkristalizējusies lieliska biznesa ideja ar mērķi tapt īstenotai tuvākajā laikā.

Finansiālo atbalstu 5000 EUR apmērā šogad saņems divas biznesa idejas:

“Montes stāsti” ir biznesa ideja ar mērķi Latvijas bērniem radīt skaitu pasaku tēlu, kas dzīvos arī nākamajās paaudzēs. Montes tēlu radījušas divas jaunas sievietes no Ozolniekiem, norādot, ka Montes stāstos bērni meklēs atbildes par dzīvi pirms piedzimšanas, par aiziešanu no dzīves – tās būs grāmatas, kas palīdzēs izdzīvot mirkļus, kas lielajā, svešajā pasaulē bērniem šķiet sarežģīti.  Uzņēmuma biznesa 1. posms ir radīt trīs dažādas pasaku grāmatas, savukārt, kad bērni ar Montes pasaku tēlu būs iepazinušies caur pasaku grāmatām, jaunās uzņēmējas plāno arī izveidot izbraukuma leļļu teātri, virtuālās interneta izrādes, kā arī “Montes māju”, kurā dzīvos leļļu teātris pašiem mazākajiem. Šobrīd uzņēmums ir ieguvis jau "pūļa" finansējumu pirmajai Montes pasaku grāmatai, kas nosegs ražošanas uzdevumus 1000 eksemplāriem.

Otra biznesa ideja, ko žūrija atbalstīja un kam piešķirts starta kapitāls 5000 EUR apmērā, ir dizaina interjera produktu ražošana otrreiz pārstrādājot  jau izlietotus materiālus un lielražotāju atgriezumus. Uzņēmuma SIA “0 Design” Valgundes pagastā nodarbojas ar dažāda rūpnieciska ražojuma atgriezumu (tekstils, koks, metāls u.c.) izmantošanu jauna produkta izveidi, tā pasargājot vidi no liela atkritumu daudzuma.

Organizējot konkursu “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā” septiņus gadus, pašvaldība guvusi apliecinājumu tam, ka šī ir iespēja jaunajiem uzņēmējiem iegūt ne vien naudas līdzekļus biznesa izaugsmei, bet arī gūt pārliecību par savu ideju vai projekta dzīvotspēju.

Pretendentus izvērtēja žūrijas komisija septiņu cilvēku sastāvā: Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte, Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola, Jelgavas novada pašvaldības Plānošanas un attīstības departamenta Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Matusa, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Lauksaimniecības un Meža zinātņu akadēmijas prezidente Baiba Rivža, Zemgales Plānošanas reģiona Zemgales Uzņēmējdarbības centra vadītāja Mairita Pauliņa, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Jelgavas biznesa inkubatora vadītāja Agnese Oļševska un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes asociētā profesore, Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja Sandra Muižniece-Brasava. 

Foto: Matīss Kellerts