Izglītība Projekti
Foto

No š.g. 23. līdz 25. maijam Ozolnieku vidusskolas skolotāja Maija Neļķe kopā ar divām skolotājām no Latvijas piedalījās eTwinning organizētajā seminārā par Labbūtību skolā (eTwinning & Well-Being in Schools), kas trīs dienu garumā norisinājās Čirkewwas pilsētā, Maltā.

Šī semināra mērķauditorija bija pirmsskolas un pamatskolas skolotāji no Austrijas, Bulgārijas, Igaunijas, Īslandes, Kipras, Latvijas, Maltas, Polijas, Slovākijas, Somijas un Zviedrijas.

Semināra pirmajā dienā skolotājus sveica un uzrunāja eTwinning vadība un Maltas eTwinninga koordinatore. Pirmās dienas īpašais viesis Dr. Amanda Bezzina (Maltas Izglītības institūts) lasīja lekciju par tēmu “Holistiskās labbūtības svarīgums: iespējas un izaicinājumiLektore aicināja skolotājus pievērst uzmanību ne tikai bērnu, bet arī pieaugušo, tai skaitā skolotāju, mentālajai veselībai. Labbūtībai nozīmīgas ir pozitīvas emocijas, cieņpilnas  attiecības, piederība kādai grupai u.c jomas.

Semināra otrajā dienā notika daudzveidīgas darbnīcas. Praktiskās darbnīcas “Mākslīgā intelekta rīku izmantošana eTwinning projektu un labbūtības uzlabošanai” ietvaros pedagogi iepazinās ar dažādām platformām un to sniegtajām iespējām. Savukārt darbnīcas “Harmonijas rašana mūsu mantojumā. Labbūtība eTwinning iniciatīvās,  izmantojot Europeana platformu” vadītāji  iepazīstināja dalībniekus ar europeana.eu materiāliem par kultūru un palīdzēja saprast, kā tos izmantot tiešsaistes un klātienes izglītības aktivitātēs. Apmācībā par eTwinninga rīkiem semināra dalībnieki iepazinās ar uzlabotajām eTwinning platformas pamatfunkcijām. Praktiskās nodarbībās apguva eTwinning projektu sadarbības platformu, kā arī dažādus tiešsaistes rīkus, ar kuru palīdzību veiksmīgi veidot sadarbību tiešsaistē. Balstoties uz kopīgām interesēm un vajadzībām, tika atrasti potenciālie sadarbības partneri. Kopā ar projekta sadarbības partneriem dalībnieki plānot  projektu, kuru nākamajā dienā prezentēja klātesošajiem.

Noslēguma dienā Maltas skolotāji, kuri ir arī eTwinning vēstneši, dalījās ar labās prakses piemēriem un ieteikumiem, ko ņemt vērā, plānojot un īstenojot dažādus projektus. 

Iegūtās prasmes tiks pielietotas praksē - kopā ar sadarbības partneriem no Austrijas, Bulgārijas, Kipras un Maltas Ozolnieku vidusskolā paredzēts realizēt projektu “STEAMscape: Teaching and Learning Beyond the Classroom”. Tas paredz STEAM mācību priekšmetus īstenot āra vidē. Ar dažādu digitālo rīku palīdzību un sadarbību starp skolām, plānots skolēnus iepazīstināt ar citu valstu tradīcijām, izmantot skolēnu svešvalodu zināšanas praktiskā darbībā un apgūt mācību saturu, izmantojot projekta metodes.