Mūžizglītība Projekti
Foto

No š.g  11. līdz 18. februārim Erasmus+ projekta Nr. 2023-1-LV01-KA122-ADU-000125873 “Restartēsim mūžizglītības ekosistēmu!” ietvaros Jelgavas novada mūžizglītības speciālisti piedalījās strukturētajos kursos “Koučinga prasmes pedagogiem, skolu un pieaugušo izglītības darbiniekiem” (“Coaching skills for teachers, school and adult education staff”) Palermo pilsētā Itālijā. Mācības bija paredzētas pedagogiem, karjeras speciālistiem un pieaugušo izglītotājiem no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Kursu mērķis bija uzlabot izpratni par emocionālo inteliģenci un jaunajām tendencēm mācīšanas procesā neformālajā izglītībā, lai veicinātu izglītojamo mācīšanās procesu un motivāciju.

Kursu dalībnieki iepazinās ar koučinga  galvenajiem principiem, elementiem un guva izpratni par to, kā atbalstīt pieaugušos izglītojamos mūžizglītības procesā. Kā arī uzzināja par izglītojamo grupu vadības stiliem un ieguva idejas, kā organizēt lietderīgus mūžizglītības koordinatoru tālākizglītības pasākumus.

Septiņu dienu kursi deva dalībniekiem iespēju ne tikai apgūt dažādas praktiskās metodes, kas palīdzēs labāk organizēt aktivitātes pieaugušo izglītībā, bet arī nodibināt jaunus darba kontaktus ar Eiropas Savienības pieaugušo izglītības iestādēm un īstenotājiem, kā arī pilnveidot angļu valodas zināšanas.

Īpaši vērtīga bija iespēja ieskatīties praktiskajā mūžizglītības procesā no lekcijas muzejā līdz tradicionālo māla trauku izgatavošanas un koka durvju restaurācijas kursiem pieaugušajiem. Ar idejām neformālās izglītības jomā dalījās kolēģi no Igaunijas, Slovēnijas un Itālijas. Ir apmierināts prāts un sirds - iegūts gan daudz zināšanu, gan emociju!

Aktivitāti finansē Eiropas Savienības Erasmus+ programmas (Pamatdarbības Nr. 1) Pieaugušo izglītības sektora projekts Nr. 2023-1-LV01-KA122-ADU-000125873 “Restartēsim mūžizglītības ekosistēmu!”. Jelgavas novada Izglītības pārvaldei projekta īstenošanai pieejamais finansējums 26310 EUR. Projekta ieviešanas laiks 01.10.2023.-20.11.2024.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Jelgavas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

 

logo