Novada ziņas
Ieceļ Jelgavas novada Pašvaldības policijas priekšnieku un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju

Jelgavas novada dome atbalstījusi lēmumus, kas paredz iecelt divām iestādēm vadītājus.

2022.gada 30.jūnija domes sēdē nolemts iecelt Inesi Tarvidu par Jelgavas novada pašvaldības policijas priekšnieci. I.Tarvida Jelgavas novada pašvaldības policijā strādā no 2010.gada 1.jūnija. Tostarp bijusi arī iepriekšējā Jelgavas novada pašvaldības policijas priekšniece. Līdz ar Jelgavas novada domes lēmumu par Jelgavas novada un Ozolnieku novada pašvaldības policiju reorganizāciju, I. Tarvida ieņēma Jelgavas novada pašvaldības policijas priekšnieka amata pienākumu izpildītājas amatu. Savukārt, saskaņā ar 2022.gada 30.jūnija domes lēmumu, I. Tarvida tiek iecelta Pašvaldības policijas priekšnieka amatā no š.g.1.jūlija.

Tāpat Jelgavas novada dome lēma par Andas Strautnieces iecelšanu Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatā. A.Strautniece jau kopš 2010.gada ieņēma līdzšinēja Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatu.

Jau iepriekš informējām, ka saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu un mainītajām Jelgavas novada robežām, līdz šim bija pieejamas divas dzimtsarakstu nodaļas. Un Jelgavas novada domes deputāti 9.jūnija domes ārkārtas sēdē apstiprināja lēmumprojektu, paredzot, ka turpmāk novadā būs vienota dzimtsarakstu nodaļa. Līdz ar to bija nepieciešams lemt par vienotās Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatu. Arī A. Strautniece darbu vadītājas amatā uzsāks š.g.1.jūlijā.