Sabiedrības līdzdalība
bildes

Turpinot darbu pie Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2035. gadam un attīstības programmas 2022.–2027. gadam izstrādes, ir svarīga Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada iedzīvotāju vēlmju un vajadzību apzināšana, tāpēc iedzīvotāji aicināti līdzdarboties savu teritoriju attīstības plānošanā, piedaloties aptaujā.

Līdz šī gada 20. septembrim ikviens iedzīvotājs aicināts izteikt savu viedokli un priekšlikumus par dažādu jomu attīstības iespējām turpmākajos gados, kā arī novērtēt pašvaldību pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību un kvalitāti līdzšinējā periodā.

Lai pēc iespējas plašākas sabiedrības grupas iesaistītos aptaujā, tā ir pieejama:

Iedzīvotāju aptaujas anketa

Aptaujā iedzīvotāji aicināti atbildēt uz 8 jautājumiem. Aptaujas anketa ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti un publicēti tikai apkopotā veidā. Aptaujas rezultātu apkopojums tiks publicēts pašvaldību mājaslapās.

Plānosim pilsētas un novada attīstību kopā!