Novada ziņas
Iedzīvotāji aicināti piedalīties bezmaksas veselības deju nodarbībās

VESELĪBAS DEJA – katram vecumam! Projekta "Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā" ietvaros, ikviens interesents aicināts bez maksas apmeklēt nodarbības "Veselības deja".

Veselības deja attīstīta koordināciju, lokanību, ritma izjūtu, fizisko izturību, nodarbina un nostiprina visas muskuļu grupas.  Veselības deja nav pāru deja, nodarbības ir piemērotas visām vecuma grupām un fiziskās sagatavotības cilvēkiem.

Nodarbības notiek: no 8.novembra ceturtdienās plkst.19.00 – 20:00, Raiņa ielā 28,  Jelgavā - Dejo visi studijā, pie pasniedzējas Lienes Ķinces.

Deju nodarbības ir BEZMAKSAS.

Vairāk info: pie Jelgavas novada pašvaldības Veselības veicināšanas speciālistes I.Legzdiņas rakstot uz e-pastu: inna.legzdina@jelgavasnovads.lv vai zvanot darba laikā uz tālr. +371 25627518

Projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”, Līgums Nr. 9.2.4.2/16/I/033 ietvaros.