Mēs savai videi

2. aprīlī noslēgusies pieteikumu pieņemšana ikgadējam iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam “Mēs savai videi”. Šogad saņemti 60 pieteikumi publiskās ārtelpas labiekārtošanai par kopējo summu teju 112 000 eiro.

Vairāki šogad iesniegtie projekti ir kā turpinājums 2023. gadā jau iesāktajiem darbiem, piemēram, pērn veiksmīgi īstenots projekts Vilcē “Sakopta sēta, vesels gars - ņem un dari!”, uzlabojot daudzdzīvokļu mājas fasādi, bet šogad mājas iedzīvotāji vēlas sakopt apkārtni un mājas divām kāpņu telpām nomainīt ieejas durvis. Sesavas pagasta Bērzos, turpinot iepriekšējā gadā iesāktos darbus, šogad iesniegts projekts par basketbola laukuma ierīkošanu, lai paplašinātu brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī atkritumu konteineru novietnes izveidi. Savukārt Elejas pagastā Parka ielas 26 projekta “Sakārtota vide - gaiša nākotne” turpinājums paredz pagarināt gājēju taciņu līdz galvenajam ceļam, radot drošus apstākļus bērniem nokļūšanai līdz bērnudārzam. Platones pagastā vēlas turpināt piemiņas ozolu, kas stādīti 2004. gadā par godu Latvijas dalībai Eiropas Savienībā un NATO, piegulošās teritorijas sakārtošanu.  Ozolniekos, turpinot pērn iesāktos darbus, iedzīvotāji vēlas uzlabot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apkārtējo vidi, veicot vecā gājēju celiņa pārbūvi.

“Esam gandarīti, ka vairāki iepriekšējos gados projektu konkursā startējušie turpina iesākto un meklē aizvien jaunas iespējas uzlabot savu dzīves vidi. Bet tikpat liels prieks ir par jauniem konkursa dalībniekiem, kas, iespējams, iedvesmojoties no citu iedzīvotāju paveiktā, šogad ir gatavi arī paši aizsākt un īstenot savu ieceri. Arī šogad daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji vēlas sakārtot apkārtējo vidi un koplietošanas telpas, labiekārtot autostāvvietu. Tāpat iesniegti projekti publiski pieejamu sporta, kultūras, atpūtas un sabiedrisko aktivitāšu zonu labiekārtošanai, piemēram, Līvbērzes pagastā Bērzes upes krasta labiekārtošanai, Zaļenieku pagastā -  Zaļās muižas dīķa piekrasti, izveidojot tur publiski pieejamu peldvietu, bet Vircavas pagastā iecerēta „Muižas istabu“ teritorijas izgaismošana. Prieks par iedzīvotāju aktivitāti, spēju saskatīt savā apkārtnē vietas, kuras viņi vēlas redzēt vēl labākas, un daudzām jaunām, interesantām idejām! Vērtēšanas komisijas darbs būs visnotaļ sarežģīts,” atklāj projektu konkursa “Mēs savai videi” vadītāja Inese Skromane.

Tāpat kā pērn arī šogad pašvaldības budžetā konkursam paredzēts finansējums 80 000 eiro apmērā, bet katram no atbalstītajiem projektiem maksimālais līdzfinansējuma apmērs ir 2 000 eiro.

Pašlaik tiek veikta saņemto pieteikumu vērtēšana atbilstoši konkursa nolikumam. Informācija par atbalstītajiem projektiem tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Projektu konkurss “Mēs savai videi” Jelgavas novadā tiek organizēts kopš 2015. gada. Pērn konkursa ietvaros realizētas 43 iedzīvotāju idejas -  izveidota, atjaunota vai labiekārtota 21 publiski pieejama sporta, kultūras, atpūtas un sabiedrisko aktivitāšu zona, īstenoti 19 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un trīs kultūrvēsturisku objektu labiekārtošanas projekti.