Elejas pagasts Iedzīvotājiem
Foto

22. februārī Elejā noritēja Roberta Pelšes ielas iedzīvotāju sapulce, kurā sanākušie vienojās par, viņuprāt, piemērotāko ielas nosaukumu - Saules iela. Iedzīvotāju iecere tiks ņemta vērā un jautājumu par ielas nosaukuma maiņu atkārtoti nodos Jelgavas novada domes deputātu vērtējumam.

Kā ziņots iepriekš, janvāra domes sēdē jautājuma par nosaukuma maiņu izskatīšanu deputāti lēma uz laiku atcelt, jo pašvaldībā bija saņemts ielas iedzīvotāju kolektīvais iesniegums, kurā viņi pauž savu nostāju pret nosaukuma maiņu. Lai ielas nosaukuma maiņas procesā  iesaistītu sabiedrību un noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par viņuprāt atbilstošāko ielas nosaukumu, tika pieņemts lēmums organizēt iedzīvotāju sanāksmi.

Kopš Krievijas uzsāktā pilna apmēra kara Ukrainā daudzviet Latvijā tiek pārdēvēti ielu nosaukumi, lai novērstu nevajadzīgu padomju laika mantojumu mūsdienās. Roberta Pelšes iela savu nosaukumu ieguvusi padomju periodā, slavinot padomju režīmu un ar to saistīto personu – Elejas pagastā dzimušo latviešu marksistu, Latvijas PSR nopelniem bagāto kultūras darbinieku, literatūrkritiķi un publicistu Robertu Pelši. Iniciatīvu par konkrētās ielas nosaukuma maiņu iedzīvotāju sanāksmē rosināja paši Elejas pagasta iedzīvotāji. Lai pārsauktu kādu ielu, pašvaldībai jāsaņem Valsts valodas centra atzinums, ka jaunais nosaukums atbilst latviešu valodas normām un nav pretrunā ar pastāvošo kārtību. Valsts valodas centra atzinumā norādīts: “Līdzšinējais nosaukums ir izvērtējams kā padomju mantojuma daļa. Nav pamatotu šaubu par to, ka Roberta Pelšes ieguldījums latviešu literatūrkritikas un publicistikas jomā nav bijis tik nozīmīgs, lai viņa vārdā arī turpmāk dēvētu publiskās ārtelpas objektu.”

Ielai ir piesaistīti 11 nekustamo īpašumu – gan privātmāju un divpadsmit dzīvokļu, gan viena uzņēmuma - adresācijas objekti.