Iedzīvotājiem Novada ziņas Projekti
Foto

Noslēdzies konkursā “Mēs savai videi 2023” iesniegto projektu īstenošanas laiks un 14. decembrī pašvaldība sveica kopumā 43 projektus, bet jo īpaši 13 veiksmīgāko projektu īstenotājus, kuru veikumu apkārtējās vides sakopšanā izcēlusi vērtēšanas komisija.  

Konkursam savas projektu idejas varēja iesniegt Jelgavas novada iedzīvotāji, kuri vēlas iesaistīties publiski pieejamu teritoriju sakopšanā un labiekārtošanā. Šogad kopumā īstenoti 43 projekti veikta 21 publiski pieejamas sporta, kultūras, atpūtas un sabiedrisko aktivitāšu zonas izveide, atjaunošana vai labiekārtošana, īstenoti 19 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un 3 kultūrvēsturisku objektu labiekārtošanas projekti. Visražīgāk darbojušies Sesavas pagasta aktīvie iedzīvotāji – viņi īstenojušas 9 projektu idejas, viņiem seko Vilces pagasts ar 7 projektiem, Elejas pagastā īstenoti 5 projekti, Līvbērzes pagastā - 4, Glūdas, Kalnciema, Salgales un Platones pagastā  - katrā pa 3 projektiem, Zaļenieku pagastā – 2, bet Ozolnieku, Valgundes, Vircavas un Svētes pagastā – pa vienam.

Konkursa ietvaros īstenotas dažādas iedzīvotāju ieceres, piemēram, Emburgā ierīkota makšķernieku un dabas vērotāju laipa, pie Aizupes pamatskolas sakopta birzīte, Ziedkalnē izveidots bērnu rotaļu laukums, labiekārtots Bērvircavas muižas parks, Kalnciemā ierīkotas suņu ekskrementu savākšanas urnas, labiekārtota Bramberģes muižas teritorija, Vilces ūdensdzirnavu teritorijā labiekārtota atpūtas vieta, Platone kļuvusi par vienu sakārtotu vietu bagātāka – projekta ietvaros uzlabota piekļuve piemiņas ozoliem un uzstādīta informatīva plāksne. Tāpat uzlabots vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un to pagalmu stāvoklis, proti, labiekārtoti bērnu rotaļu laukumi, atpūtas zonas, celiņi, stāvlaukumi, ēku ieejas mezgli un veikti citi darbi, lai iedzīvotāju ikdienu padarāku ērtāku un skaistāku.

Konkursa mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, kā arī veicināt sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.  Šogad pieejamais pašvaldības līdzfinansējums projektu īstenošanai bija 80 tūkstoši eiro.