Novada ziņas
Iedzīvotāju tikšanās ciklu uzsāk Kalnciemā

25. oktobra vakarā Kalnciema pagasta kultūras namā notika pašvaldības pārstāvju un iedzīvotāju tikšanās. Pēdējā tāda veida sanāksme Kalnciema pagastā notika 2020. gadā, tāpēc šīs tikšanās mērķis bija informēt par šajā laika posmā paveikto, aktualitātēm novadā un uzklausīt iedzīvotāju ierosinājumus un vajadzības. 

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Madars Lasmanis akcentēja iedzīvotāju iespēju iesaistīties pašvaldības darbā, rosinot dibināt iedzīvotāju padomi. Šis ir veids, kā veidot un stiprināt sadarbību starp iedzīvotājiem un pašvaldību. Iedzīvotāju padome ir konsultatīva pašvaldības institūcija, kas iedzīvotāju interesēs izskata teritorijas labiekārtošanas, kultūras aktivitāšu un uzņēmējdarbības atbalsta jautājumus, kā arī iesniedz lēmumu projektus izskatīšanai domē. Tās mērķis ir sekmēt efektīvu, atklātu un atbildīgu pašvaldības darbu, kas atbilstu iedzīvotāju interesēm. 

Klātesošos uzrunāja arī Lauku partnerības “Lielupe” projektu vadītāja Videga Strautniece. Viņa informēja par iespēju vietējiem iedzīvotājiem iesaistīties lauku teritoriju attīstībā. Šajā vasarā biedrība Jelgavas novadā organizēja iedzīvotāju forumus, kuros tika diskutēts par iedzīvotāju padomēm, to izveides nepieciešamību. Forums deva iespēju uzzināt citu novadu pieredzes stāstus, kā arī uzklausīt dažādu speciālistu viedokļus. 

SIA “Jelgavas novada KU” valdes loceklis Dins Stašāns iedzīvotājiem skaidroja šobrīd tik aktuālos jautājumus par energoresursu un siltumenerģijas cenu samazināšanu.

Sapulces otrajā daļā pašvaldības pārstāvji uzklausīja iedzīvotāju jautājumus un ierosinājumus, kas lielākoties bija saistīti ar apkures pieslēgšanu un daudzīvokļu māju apsaimniekošanu. 

Šā gada izskaņā un nākamā gada sākumā plānots organizēt pašvaldības pārstāvju un iedzīvotāju tikšanās visos novada pagastos. Nākamā sapulce notiks 1.novembrī plkst. 18.00 Līvbērzes pagasta kultūras namā.