Projekti Novada ziņas
Iepazīsties ar projekta rezultātiem Jelgavas novadā!

Līdz ar noslēguma konferenci, kas norisinājās 16.novembrī, noslēgumam tuvojas arī Baltijas jūras reģiona programmas projekts “Pašvaldību aktivitātes veselības veicināšanai visām iedzīvotāju grupām Baltijas jūras reģionā, atbalstot starpnozaru sadarbību veselības un labklājības attīstībai pašvaldībās/ Healthy Boost”, Nr. RO85.

Konferences laikā 14 projekta partneri no septiņām valstīm (Igaunija, Krievija, Latvija, Lietuva, Polija, Somija un Zviedrija) Baltijas jūras reģionā prezentēja savus individuālos sasniegumos piloprojektos, kas tika īstenoti dažādās veselības veicināšanas jomās, kā arī projekta kopējos rezultātus, piemēram, modeli starpsektoru sadarbības veicināšanai vai pašnovērtējuma matricu starpsektoru sadarbības aktivitātes novērtēšanai, kas šobrīd pieejami arī kā tiešsaistes rīki.

Video par Jelgavas novada pilotprojektu (ar subtitriem latviešu valodā):

Kopīgais video par projektu pieejams (angļu valodā):

Modelis starpsektoru sadarbībai (angļu un latviešu valodās)

Pašnovērtējuma matrica starpsektoru sadarbības aktivitātes novērtēšanai (angļu valodā)

Kopējais budžets: 2 534 507.85 EUR, Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 52 920.00 EUR, no tās programmas finansējums 85% - 44982.00 EUR; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 15% - 7938.00 EUR.

Projekta ieviešanas laiks: 01.01.2019.-31.12.2021.