Projekti Novada ziņas
Iepazīstina ar pārrobežu sociālās integrācijas pasākumiem senioriem Jelgavas un Auces novados

Īstenojot Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam atbalstītu projektu Nr. LLI - 425 “Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” (OCTOPUS),  27.augustā Jelgavas novadā un Aucē notika sociālās iekļaušanas pasākums senioriem. Šī pasākuma mērķis bija veicināt socializēšanos izmantojot pasākumus, kas norisinās atbilstoši mērķa grupas vecumam un interesēm, piedāvājot iepazīt kultūras, sporta, izglītojošas un izzinošas aktivitātes. Pasākumā piedalījās seniori no Jelgavas, Auces un Vecumnieku novadiem. Izstrādājot projektu, sākotnēji tas tika plānots kā pārrobežu pasākums, kur klātienē piedalītos seniori gan no Latvijas, gan no Lietuvas. Izvērtējot Covid 19 riskus, tika izlemts, ka aktivitāte tiks īstenota atsevišķi Latvijā un Lietuvā. Abi pasākumi tiek filmēti un septembrī platformā "Zoom", organizējot pārrobežu semināru, partneri dalīsies ar sasniegtajiem rezultātiem un atziņām.

Jelgavas novadā senioriem bija paredzētas vairākas nodarbību vietas. Uzsākot dienu, seniori tikās aktivitāšu centrā “Zemgale”, Glūdā, kur notika pirmā “ledus laušanas” aktivitāte. Seniori iepazinās un dalījās pieredzē par savām brīvā laika pavadīšanas iespējām, iepazinās ar centru un tajā organizētajām aktivitātēm un pasākumiem senioriem. Apmeklējuma noslēgumā dalībnieki tika iesaistīti vaska sveču gatavošanas procesā. Prieks par paveikto un pašu rokām darināto dāvanu! Tālāk visi devās uz Lielplatones muižu, kur apmeklēja zvanu kolekcijas ekspozīciju un vešūzi. Kā atzina lielākā daļa dalībnieku, šī bija ļoti interesanta un izzinoša aktivitāte. Savukārt dienas aprūpes centrā ”Upe” dalībnieki tika iesaistīti fiziskajā aktivitātē – nūjošanā. Kā atzina seniori, šīs nodarbības laikā gūtā informācija par to, kā pareizi uzsākt nūjošanu, iesildīties un atsildīties, būs noderīga, pielietojot to praksē. Pēc kārtīgas izvingrošanās seniori tika iepazīstināti ar centra darbību, un ikviens varēja izmēģināt sensorās istabas nomierinošo iedarbību. Sensorā istaba ir atvērta no šī gada aprīļa un kā sociālās iekļaušanas pasākums primāri paredzēta senioriem, riska grupu bērniem, jauniešiem un ģimenēm, kā arī Lielplatones pamatskolas jeb atbalsta centra audzēkņiem. Pats dienas aprūpes centrs „Upe” savu darbību uzsāks 2022. gada janvārī. Tajā personām ar garīga rakstura traucējumiem paredzētas tādas nodarbības kā  ēdiena gatavošana, vingrošana, rokdarbi, dažādas tematiskas aktivitātes, kā arī speciālistu konsultācijas.

Aucē seniori iepazinās ar jaunizveidoto multifunkcionālo dienas centru “Baltā māja”. Centra sociālais darbinieks informēja par plānotajām aktivitātēm senioriem un jauniešiem. Paredzēts, ka daudzfunkcionālajā dienas centrā būs iespējams uzlabot savas datorprasmes, kulinārās dotības, spēlēt galda un video spēles, kā arī saņemt dažādus pakalpojumus un palīdzību būtiskos jautājumos. Centrā ir aprīkota telpa fizioterapeita pakalpojumiem. Noslēgumā Auces kultūras centrā senioru deju kopa “Randiņš” dalībniekus iesaistīja kopīgā deju solī, izmēģinot vairākas senioru dejas. Senioru dejas cēlušās no senajām balles dejām, kā arī ietekmējušās no dažādu valstu folkloras. Tās var būt dejojamas pārī vai aplī. Ritmiska un melodiska mūzika, viegli deju soļi un skaisti tērpi rada lielisku kombināciju, tā ir bauda acīm un ausīm, kā arī uzlabo koordinācijas spējas.

Aizpildot izvērtējuma anketas, dalībnieki atzina, ka šādos pieredzes apmaiņas pasākumos var apgūt dažādas prasmes un mācīties vienam no otra dažādot savu ikdienu un nejusties vientuļam. Gūtā pieredze senioriem devusi pozitīvas emocijas uz ilgāku laiku.

Projektu līdzfinansē:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam, www.latlit.eu; www.europa.eu; www.facebook.com/Zemgale/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Iepazīstina ar pārrobežu sociālās integrācijas pasākumiem senioriem Jelgavas un Auces novados: