Pašvaldības ziņas
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Atsaucoties uz vairāku Latvijas Republikas Saeimas frakciju aicinājumu iesniegt priekšlikumus par grozījumiem Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā, Jelgavas novada domes deputāti 28. februāra domes sēdē nolēma ierosināt likumā grozījumus - neapvienot Jelgavas novada pašvaldību ar Jelgavas valstspilsētas administratīvo teritoriju, kā arī no Jelgavas novada atdalīt bijušā Ozolnieku novada teritoriju.

Vairumam pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma noslēdzās 2021. gadā. Tomēr vairāki lēmumi tika atlikti Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, norādot termiņus, līdz kuriem pašvaldībām jāapvienojas. 2021. gada administratīvi teritoriāla reforma Jelgavas novadam pievienoja Ozolnieku novadu, bet 2029. gadā administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums paredz pašreizējo Jelgavas novadu pievienot Jelgavas valstspilsētai.

Jelgavas novada pašvaldība ir informēta, ka Latvijas Republikas 14. Saeima tuvākajā laikā uzsāks darbu pie grozījumiem Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Pamatojoties uz saņemtajām Latvijas Republikas Saeimas frakciju vēstulēm, kurās aicināts izteikt viedokli un iesniegt priekšlikumus par grozījumiem likumā, Jelgavas novada dome iestājas par Jelgavas novada un Jelgavas valstspilsētas administratīvo teritoriju neapvienošanu. Pēc Jelgavas novada un Ozolnieku novada apvienošanas ir bijis ļauts novērtēt likumā ietvertā regulējuma darbību praksē. Tamdēļ domes sēdē atbalstīts arī ierosinājums Saeimai iesniegt priekšlikumu, kas paredz no Jelgavas novada atdalīt bijušā Ozolnieku novada teritoriju.

Iesniedzot priekšlikumu Saeimas frakcijām, pašvaldība līdztekus iesniegs arī ekspresaptaujas rezultātus.  Pašvaldība laika posmā no 2024. gada 5. februāra līdz 2024. gada 16. februārim veica aptauju Edurio platformā par Jelgavas novada administratīvās teritorijas apvienošanu ar Jelgavas valstspilsētas administratīvo teritoriju 2029. gadā, kuras laikā noskaidrots viedoklis, ka lielākā daļa respondentu neatbalsta pilsētas un novada apvienošanos.

Aptaujā kopumā piedalījās vairāk kā 1000 respondenti. Aktīvākie aptaujas aizpildītāji bija Ozolnieku, Cenu, Vilces, Elejas, Zaļenieku un Jelgavas pilsētas iedzīvotāji. Uz jautājumu, vai Jelgavas novada pašvaldība ir apvienojama ar Jelgavas valstspilsētu, atbildes snieguši 1078 respondenti, no kuriem 78% nepiekrīt abu pašvaldību apvienošanai. Liela daļa respondentu – 60% iestājas par pašreizējo Jelgavas novada administratīvo teritoriju, savukārt 20% respondentu norādījuši, ka vajadzētu atjaunot bijušā Ozolnieku novada administratīvo teritoriju.