Foto

Jelgavas novada dome 2. maija ārkārtas sēdē lēmusi atbalstīt septiņu projektu dalību izsludinātajā Eiropas Savienības konkursā “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas”, paredzot vairākos pagastos izveidot strītbola vai pludmales volejbola laukumus, Ozolnieku PumpTrack trasei un kalnam izbūvēt apgaismojumu, Emburgas pastaigu taku aprīkot ar āra mūzikas instrumentiem, Ozolnieku jauniešu mājai nodrošināt ārējos inženiertīklus un Lielplatones muižas telpās veikt apdares atjaunošanas darbus.

Biedrība Lauku partnerība “Lielupe” izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai  Jelgavas novadā. Izsludinātajai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) aktivitātei “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas” noteikti divi virzieni: sabiedriski nozīmīgas teritorijas labiekārtošana un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana.

Rīcībā (R3) “Sabiedriski nozīmīgas teritorijas labiekārtošana” kopumā iecerēts iesniegt sešus projektus:

Vēloties izveidot attīstošu vidi, nodrošināt aktivitāšu dažādību un teritorijas sakārtošanu, Salgales pagastā Emburgas pastaigu takā plānots uzstādīt āra mūzikas instrumentus. Taka ir populāra pastaigu vieta vietējiem iedzīvotājiem. Instrumentu uzstādīšana piesaistītu vēl vairāk apmeklētāju, kā arī būtu atraktīvs objekts Salgales Mūzikas un mākslas skolas skolēniem.

Vircavas un Līvbērzes pagastos iecerēts izveidot strītbola laukumus. Vircavā strītbola laukums atrastos Mazlauku ciemā blakus esošajam pludmales volejbola laukumam, savukārt Līvbērzes pagastā strītbola laukumu iecerēts ierīkot Vārpas ciemā. Paplašinot iedzīvotāju iespējas aktīvi un veselīgi pavadīt savu brīvo laiku, Valgundes pagastā pie tautas nama plānots izveidot volejbola laukumu. 

Savukārt Ozolnieku pagastā projekta ietvaros iecerēts PumTrack trasei un blakus esošajam kalnam izbūvēt apgaismojumu. Bulderberga kalns un tam pieguļošā teritorija ir iecienīta atpūtas vieta Ozolniekos. PumpTrack trase atrodas koku ieskāvumā, līdz ar to vasaras periodā,  kad bērni to aktīvi izmanto, jau krēslas laikā tā kļūst nepārskatāma, mazāk droša. Savukārt ziemas periodā Bulderberga kalns kā tuvējās apkārtnes augstākais paugurs ir ļoti apmeklēts, sniedzot iespēju baudīt ziemas priekus. Lai jebkuram kalna apmeklētājam būtu pārskatāma visa trase, kā arī droša uzturēšanās, pašvaldība ieplānojusi ierīkot apgaismojumu.

Vēl projekta ietvaros Jauniešu topošajai mājai, kas atrodas Ozolniekos Rīgas ielā 23 un ir moduļa tipa ēka, plānots izbūvēt ārējo elektroapgādes un kanalizācijas pieslēgumu. Jāatzīst, ka šis objekts ir pašu jauniešu pieskatīts un arī tālākajās iecerēs vai remontdarbos – gan izpildē, gan iniciatīvās paši jaunieši arī plāno iesaistīties, lai šo vietu izveidotu tādu, kā iecerējuši.

Bet rīcībā (R4) “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana” pašvaldība iesniegs vienu projektu pieteikumu, tiecoties atjaunot apdari Lielplatones muižas baroneses guļamistabai un muižas pirmā stāva trepju telpai.

Visu projektu apstiprināšanas rezultātā kopējais publiskais finansējums (ELFLA līdzfinansējums) rīcībā R3 plānots 73 500 EUR un R4 27 000 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējuma daļa abās rīcībās kopā būs 111 203 EUR.