Deputātu viedokļi

Ģimenes ārsts ar savu komandu ir mums, iedzīvotājiem, tuvākie mediķi. Brīdī, kad veselība sašķobās un nepieciešama palīdzība, zvani vai dodies pie sava ārsta, kurš gan jau zinās, kā rīkoties tālāk. Nav noslēpums, ka pirmais iespaids ir tas, ko  redzi, dzirdi un jūti gaidot vizīti ģimenes ārsta praksē. Tāpat nav noslēpums, ka nereti šīs telpas savu laiku ir nokalpojušas pat ar uzviju, un situācijas uzlabošanai nepieciešami ne vien pāris otas triepieni, bet arī ievērojami remonti un pat rekonstrukcija.

Tāpēc esmu gandarīts, ka 30. aprīlī Jelgavas novada dome sēdē tika pieņemts lēmums izsludināt konkursu par pašvaldības  atbalstu ERAF (Eiropas reģionālā attīstības fonda) projektu konkursā. Konkursa mērķis ir veicināt Jelgavas novada ģimenes ārstus pretendēt uz ERAF finansējumu ģimenes ārstu tīkla attīstībai. Līdz ar to uz pašvaldības finansējumu var pretendēt tās ģimenes ārstu prakses, kurām ir noslēgti telpu nomas līgumi ar Jelgavas novada pašvaldību valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai, kā arī nav parādu par komunālajiem pakalpojumiem. 

Aicinu ģimenes ārstu prakses izmantot iespēju piesaistīt  gan ERAF finansējumu, gan pašvaldības līdzfinansējumu 15 % apjomā (nepārsniedzot 3 tūkstošus eiro vienam konkursa dalībniekam) prakses telpu renovācijai un rekonstrukcijai. Pašvaldībā īpaši tiks atbalstīti tie projekti, kuros iekļauta pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem un/ vai logu nomaiņa prakses telpās. 

Vēlos uzsvērt, ka šī ir unikāla iespēja sakārtot ģimenes ārstu prakses atbilstoši augstākajām kvalitātes prasībām un nodrošināt vides pieejamību visiem mūsu iedzīvotājiem. Tāpat šī ir iespēja atsevišķām praksēm kaut daļēji atgūt iepriekšējos gados veiktos privātos ieguldījumus telpu iekšējiem remontiem. Izmantojiet iespēju!

Madars Lasmanis, Jelgavas novada domes deputāts