Publiskās apspriešanas
ģerbonis

Nodoms atbilst Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta ceturtajai daļai.

Jelgavas novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 22. septembrī ir sagatavoti saistošie noteikumi Nr. 8 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jelgavas novada administratīvajā teritorijā”.

Jelgavas novada pašvaldība ir iecerējusi aizliegt ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu visā jaunizveidotajā Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.

Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta ceturto daļu, atsauksmes vai priekšlikumus par Jelgavas novada pašvaldības nodomu lūdzam līdz 2021. gada 30. novembrim iesniegt rakstiski Jelgavas novada pašvaldībā, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 vai elektroniski dome@jelgavasnovads.lv.