Projekti Jaunatne
Īstenotas mācības neformālā izglītībā darba ar jaunatni plānošanai ilgtermiņā

Jūnijā darba ar jaunatni jomā tika organizētas divu dienu neformālās izglītības mācības “Kā sauc, tā atskan”, kas pulcēja vienkopus gan jauniešus, gan jaunatnes darbiniekus no visa jaunizveidotā Jelgavas novada. 

Mācības notika 16.jūnijā Zaļenieku pagastā un 19.jūnijā Brankās, Cenu pagastā. Dalībnieki izvērtēja līdz šim darba ar jaunatni īstenotās aktivitātes un pieejamos resursus novadā, iepazina neformālo izglītību un Eiropas Jaunatnes mērķus, kopīgi izvirzīja prioritātes, tā nosakot apvienotajā novadā jaunatnes lietu attīstības virzienus turpmākos trīs gados.

Mācības tika īstenotas projekta “Jaunatnes politikas īstenošana Jelgavas un Ozolnieku novados” ietvaros, kura mērķis ir nodrošināt sadarbību un īstenot plānveida ilgtermiņa darbu ar jaunatni jaunizveidotajā Jelgavas novadā. Visas projektā iekļautās aktivitātes ir būtiskas, lai jaunatnes darba joma apvienotājā novadā iegūtu jaunu perspektīvu un atbilstoši pašvaldībā radītu jēgpilnas izmaiņas.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam budžeta finansējuma ietvaros. Projekta īstenošana laiks līdz 2021.gada 31.oktobrim.

 

Īstenotas mācības neformālā izglītībā darba ar jaunatni plānošanai ilgtermiņā: