Novada ziņas Projekti
Izdota grāmata “Zaļā muiža”

2022.gada Valsts kultūrkapitāla fonda 3. kultūras projektu konkursa Kultūras mantojuma nozares ietvaros tika apstiprināts un realizēts projekts par grāmatas “Zaļā muiža” izdošanu.

Darbs pie jauna izdevuma par Zaļo muižu aizsākās 2021.gadā, kad grāmatas autore Mārīte Putniņa sagatavoja grāmatas manuskriptu un apkopoja attēlu materiālu, kopsavilkumu, attēlu anotāciju tulkojumus angļu un krievu valodā, kā arī sagatavoja teksta korektūras. Grāmatas dizains un makets izstrādāts 2022.gada 2. kultūras projektu konkursa Kultūras mantojuma nozares ietvaros. Dizainu un maketu izstrādāja mākslinieces Inese Hofmane.

Neliels izdevums par Zaļo muižu tika publicēts vairāk kā pirms 10 gadiem. Grāmatas autore jaunam izdevumam iedvesmojās no laika, kad 2018. gada augustā pili apmeklēja tās pēdējās īpašnieces Elizabetes fon Bēras, dzimušas fon Mēdemas, mazmeita Gizela Hardere ar ģimeni. Viņu līdzi paņemtais albums ar 20. gadsimta sākuma pils iekšskatiem ir līdz šim plašākais zināmais vizuālais materiāls, kas ļāvis uzzināt un precizēt pils interjera apdares detaļas, kā arī ieraudzīt pils otrā stāva telpu iekārtojumu. Ņemot vērā izpētes rezultātus un ievērojamo nepublicētās informācijas apjomu tika uzsākts darbs pie jauna izdevuma sagatavošanas.

Lai kvalitatīvi realizētu projekta mērķi un uzdevumus Jelgavas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “Jelgavas tipogrāfija” par grāmatas 1000 eksemplāru izdošanu.

Projekta Nr. 2022-3-KMA062 “Grāmatas ”Zaļā muiža” izdošana”, grāmatas drukai, kopējās izmaksas sastādīja 5 017,60 EUR, Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums ir 5 000 EUR, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 17,60 EUR.