Izglītība Projekti
Izglītības pārvalde uzņem speciālistus, kuri iesaistīti karjeras izglītībā no 7 valstīm

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas Restauratoru namā no 10. – 14.oktobrim 25 karjeras izglītības speciālisti un pedagogi no Rumānijas, Portugāles, Spānijas, Itālijas, Turcijas, Somijas un Latvijas apgūst neformālās darba metodes Jelgavas novada Izglītības pārvaldes īstenotajās apmācībās “Inovatīvas karjeras attīstības atbalsta un konsultāciju stratēģijas”. 

Projektā Jelgavas novada Izglītības pārvalde piedalās jau kā zināmi jomas profesionāļi, eksperti karjeras attīstības atbalsta sistēmas jautājumos vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Pirmdien, atklājot apmācību nedēļu, Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Vivita Eiklone uzrunā uzsvēra karjeras izglītības nozīmīgumu, “jo tā palīdz skolēniem , jauniešiem izdarīt izvēles veiksmīgai karjerai. Es domāju, ka cilvēks  ar veiksmīgu karjeru ir par 50%  jau laimīgs cilvēks. Un tas ir viens no  izglītības mērķiem – veicināt laimīgu un apmierinātu cilvēku īpatsvaru pasaulē.”

Izglītības pārvaldes organizētās apmācības ir daļa no rīku kopuma, ko iegūs katrs projekta sadarbības partneris, lai veidotu karjeras atbalsta sistēmu un uzlabotu pieeju karjeras atbalstam tiešajai mērķa grupai - izglītojamajiem.

Projekts Nr.2021-1-RO01-KA220-VET-000033307 "S.O.S. A Career for Success" tiek īstenots no 2022.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim. Projekta kopējais finansējums 258 417 EUR. Jelgavas novada Izglītības pārvaldei projekta īstenošanai pieejamais finansējums 33 153 EUR. Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību.

 


IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE UZŅEM SPECIĀLISTUS, KURI IESAISTĪTI KARJERAS IZGLĪTĪBĀ NO 7 VALSTĪM