Novada ziņas Jaunatne
Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Latvijas Jaunatnes padomi 28.septembrī tikās ar Jelgavas novada pašvaldību, Jaunatnes lietu nodaļu un Izglītības pārvaldes vadītāju.

Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Latvijas Jaunatnes padomi 28. septembrī pašvaldību vizīšu ietvaros tikās ar Jelgavas novada pašvaldību, Jaunatnes lietu nodaļu un Izglītibas pārvaldes vadītāju.

Tikšanās laikā IZM ieskicēja būtiskākos elementus jaunatnes politikas plānošanā un īstenošanā pašvaldībās darbā ar jaunatni, šobrīd aktuālās plānotās izmaiņas jomas regulējumā, kā arī informēja par iespējām saņemt finanšu resursus un atbalstu darbā ar jaunatni attīstīšanai pašvaldībās no valsts budžeta. LJP informēja par iespējām sadarbību veidošanai ar jaunatnes organizācijām un uzsvēra jaunatnes nevalstiskās organizācijas kā būtisku papildinošo resursu darbam ar jaunatni pašvaldībās, ieskicējot iespējas veidot deleģējuma līgumus un cita veida sadarbības darba ar jaunatni īstenošanai pašvaldībās.

Jelgavas novadā uz 2022. gada sākumu bija 3886 jaunieši, kas ir 11,5% no kopējā novada iedzīvotāju skaita. Novadā ir 8 jauniešu centri, trīs jauniešu telpas, novada nākotnes perspektīva ir atvērt vēl telpas jauniešiem. Novada jauniešu centri ir tematiski, katrā no tiem ir savi akcenti. Piemēram, Ozolnieku jauniešu centra darbības virziens ir tiešraižu veidošana, podkāsti, savukārt Svētes jauniešu iniciatīvu centra darbības virziens ir jaunatnes projekti ar Nodarbinātības valsts aģentūru, programma “Proti un dari”.  Novads ir izvirzījis arī savas Eiropas Jaunatnes gada prioritātes, kuru ietvaros jauniešiem tiek nodrošinātas dažādas aktuālas un tematiskas diskusijas, pasākumi, atbalsta pasākumi. Jelgavas novadā darbojas arī dažādas NVO, kas veic darbu ar jaunatni - biedrības “Latvijas Mazpulki”, “Zariņš&Co”, “ideA”, “Tuvu” un citas. Pašvaldības pārstāvji izrādīja interesi par atbalsta iespējām jaunatnes jomai pašvaldībā, iespēju saņemt atbalstu jauniešu telpu izveidei, Jaunatnes likuma grozījumiem un neformālās izglītības atzīšanas procesu.

Tikšanās laikā piedalījās Jelgavas novada Jaunatnes nodaļas vadītājs Valters Siksna, Jelgavas novada domes deputāts Emīls Dobrājs, Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Strūberga, Elejas jauniešu centra vadītāja Jeļena Ribikauska, Vircavas jauniešu centra vadītāja Aija Vārava, Staļģenes jauniešu centra vadītājs Gatis Cinovskis, Ozolnieku jauniešu centra vadītāja Sanita Višņauska, Ānes jauniešu centra vadītāja Agnese Krauklīte, Branku jauniešu centra vadītāja Beatrise Bebriša, Līvbērzes pagasta jaunatnes koordinatore Linda Kuzmina, Kalnciema pagasta jaunatnes koordinatore Nellija Švede, biedrības “Latvijas Mazpulki” pārstāves - Jana Apaļā un Alise Ērstiķe.

Tikšanās norit Jaunatnes politikas valsts programmas 2022. - 2024. gadam ietvaros, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas jauniešiem visās pašvaldībās, sekmējot darba ar jaunatni sistēmas izveidi un attīstīšanu pašvaldībās.


IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA KOPĀ AR LATVIJAS JAUNATNES PADOMI 28. SEPTEMBRĪ TIKĀS AR JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBU, JAUNATNES LIETU NODAĻU UN IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES VADĪTĀJU.