Novada ziņas
Izmaiņas pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtībā

31. augusta domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi “Par Jelgavas novada pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību”, kas nosaka īres maksas aprēķināšanas metodiku, apmēru un noteikšanas kārtību.

Dzīvojamās telpas īres līgumiem, kuri noslēgti līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim, noteikumos noteiktā īres maksa tiks piemērota ar šī gada 1.oktobri, no jauna noslēdzamiem īres līgumiem  - ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi.

SIA “Jelgavas novada KU”, kas ir pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekotājs, informē par turpmāku līguma grozījumu slēgšanas kārtību:

  • uzņēmums sagatavos un īrniekiem nosūtīs paziņojumus par dzīvojamo telpu īres maksas izmaiņām;
  • kopā ar paziņojumu tiks nosūtīti līguma grozījumi atbilstoši pieņemtajai īres maksas aprēķināšanas metodikai;
  • īrnieki, kuri izmanto drošu elektronisko parakstu, līguma grozījumus varēs parakstīt elektroniski;
  • pārējie īrnieki līgumu varēs parakstīt un nosūtīt SIA “Jelgavas novada KU” pa pastu, iesniegt uzņēmuma klientu apkalpošanas centrā Jelgavā, Lielajā ielā 5/7 vai pagastu pārvaldēs.

 

Jautājumu gadījumā iedzīvotājus aicinām sazināties ar SIA “Jelgavas novada KU” pa tālruni 8848 vai e-pastu jnku@jnku.lv.