Foto

Jelgavas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos iedzīvotāju padomes locekļu amatiem Svētes pagasta, Valgundes pagasta un Zaļenieku pagasta iedzīvotāju padomēm - no 14.maija līdz 14.jūnijam. 

Kandidāti, kas vēlas pretendēt dalībai Svētes pagasta Iedzīvotāju padomē, Valgundes pagasta iedzīvotāju padomē  un Zaļenieku pagasta iedzīvotāju padomē, laika periodā no 14.maija līdz 14. jūnijam aicināti iesniegt savu pieteikumu, aizpildot veidlapu (atrodama tīmekļvietnes www.jelgavasnovads.lv 1. lapā kā pielikums sadaļā "Iedzīvotāju padomes") vai arī pieteikt kādu citu sevis pārstāvošā pagasta iedzīvotāju. Ja kandidāts tiek izvirzīts padomes locekļa amatam pēc citu iedzīvotāju iniciatīvas, tad jābūt pievienotai izvirzītā kandidāta piekrišanai.

 Katrā iedzīvotāju padomē padomes locekļu skaits iespējams no 5-11 personām. Noteiktajā laika periodā pašvaldība apkopos kandidātu iesniegumus un skaitu, sarakstus publicējot tīmekļvietnē līdz 20.jūnijam.

Attiecīgi pēc tam varēs tikt rosinātas un noteiktas pagasta iedzīvotāju padomju vēlēšanas. Saskaņā ar nolikumu padomes vēlēšanas ir rīkojamas ne agrāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc Padomes locekļu kandidātu saraksta publiskošanas. 

Padomes locekļa kandidāta pieteikums iesniedzams no 14.maija līd14. jūnijam plkst. 24.00, iesūtot elektroniski dome@jelgavasnovads.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot pa pastu - adresēt - "Iedzīvotāju padomes kandidāta pieteikums", Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, LV 3001, sūtot uz pašvaldības oficiālo e-adresi,  vai iesniedzot klātienē jebkurā no klientu apkalpošanas centriem pagastos.