Projekti
projektam

Jelgavas novada Izglītības pārvalde aicina Jelgavas novada izglītības iestāžu pedagoģisko personālu līdz 12.maijam iesniegt iesniegums, lai pretendētu dalībai ERASMUS + akreditācijas pedagogu mobilitātēm, kas tiks īstenotas 2023./24.mācību gadā.

Atlases kritēriji, kursu un darba vērošanas tēmas, kā arī iesnieguma forma pieejama metodikā pedagoģiskā personāla atlasei mobilitātei ārvalstīs ERASMUS+ akreditācijas ietvaros. Pieteikties var pedagogi no tām izglītības iestādēm, kuras pieteikušās akreditācijas konsorcijā: Aizupes pamatskola, Branku PII “Bitīte”, Elejas vidusskola, Garozas pamatskola, Kalnciema pagasta pamatskola, Kalnciema vidusskola, Elejas PII “Kamenīte”, Jelgavas novada Neklātienes vidusskola, Ozolnieku vidusskola, Ozolnieku PII “Pūcīte”, Ānes PII “Saulīte”, Šķibes pamatskola, Staļģenes vidusskola, Teteles pamatskola, Vilces pamatskola, Vircavas pamatskola, Zaļenieku KAV, Ozolnieku PII “Zīlīte”.

Pieteikšanās izsludināta Eiropas Savienības ERASMUS + akreditācija skolu izglītībā Nr. 2022-1-LV01-KA120-SCH-000106095 ietvaros.

Līdzfinansē eiropas savienība - logo