Projekti
Izsludināts iepirkums izstāžu zāles jaunbūvei Elejas muižas parkā

Sekojot 2021. gada pieņemtajam budžetam un investīciju plānam, Jelgavas novada pašvaldība šonedēļ izsludinājusi iepirkuma konkursu izstāžu zāles jaunbūvei Elejas muižas parkā, paredzot jau šovasar uzsākt SIA “Livland Group” projektu īstenošanu dzīvē. Pretendenti ar izsludinātā iepirkuma informāciju var iepazīties Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), iesniedzot savus pieteikumus līdz  šā gada 15. martam.

Jauna izstāžu zāles būvniecība Elejas parkā ir viens būtiskākajiem šā gada Jelgavas novada pašvaldības infrastruktūras projektiem. Tā realizācija paredzēta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas atbalstu*. Veiksmīgas iepirkuma procedūras noslēguma gadījumā būvniecības darbus Elejas muižas parkā iecerēts aizsākt jau šovasar.

Kā jau iepriekš ziņots, Elejas parka izstāžu zāles kā jaunbūves un esošās estrādes pārbūves būvprojektu 2017. gadā izstrādāja SIA “Livland Group un vadošais arhitekts Ēriks Cērpiņš, ņemot vērā, ka Elejas parks un muižas apbūve ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Plānots, ka izstāžu zāle būs gaiša un stiklota vienstāva ēka 298 m2 platībā un tā paralēli esošajai parka alejai atradīsies vietā, kur pašlaik atrodas skatītāju tribīnes - iepretim estrādei. Savā ziņā pati ēka kļūs kā daļa no amfiteātra, jo ēkai pret esošo estrādes laukumu pakāpienu formā būs izbūvētas arī skatītāju vietas. Jaunbūves projekts paredz, ka ēka dizainiski ieguls parka ainavā, veidojot nesamāksloti vieglu ēkas saspēli ar dabu, lielajiem kokiem un saules gaismu. Turklāt tas savā konceptā veidos vienotu ansambli ar vēl nākotnē rekonstruējamo estrādi. Izstāžu nams kļūtu par vietu semināriem, nodarbībām, meistarklasēm un izstādēm. Pašlaik plānots, ka telpās varēs izvietot interaktīvus ekspozīciju ar mērķi atainot Elejas muižas vēsturi, Tējas namiņa restaurācijas procesu, eksponēt oriģinālo vēsturisko siju elementus un kopumā veidot ekspozīciju par Elejas muižas vēsturisko apbūvi, parku un personībām, kas veidojušas Elejas muižu.

“Elejas muižas apbūve, tai skaitā parka teritorija, neskatoties uz mūsdienu sarežģīto un sadrumstaloto īpašumpiederību, ir kultūrvēsturiski nozīmīgs ansamblis, kura ainavas telpiskā integritāte jeb viengabalainība ir aizsargājama. Jelgavas novada pašvaldības īpašumā ir lielākā parka daļa, ko pašvaldība kopusi un uzturējusi vēl pirms Jelgavas novada izveides (2009.gadā) . Neskatoties uz to, ka pašvaldībai nepieder viss Elejas muižas komplekss (muižas ēkas ir privātīpašums), pašvaldībai ilglaicīga darba procesā izdevies parku attīstīt un padarīt par nozīmīgu tūrisma objektu Zemgalē un Latvijā. Šogad, plānojot budžetu nācās ļoti pārdomāti pārskatīt visus izdevumus – arī plānotos būvdarbus. Izvērtējot samazināta budžeta iespējas, galvenokārt šogad tiek vai nu pabeigti jau iesāktie projekti, vai atbalstīti tie, kuros pašvaldībai ir projektu saistības, kā, piemēram, jaunās izstāžu zāles būvniecība Elejas parkā. Lai parka un vēsturisko ēku atjaunošanas, labiekārtošanas darbi būtu atbilstoši parka apmeklētāju prasībām, vajadzībām un interesēm, lai teritorija kalpotu par iedvesmas, rekreācijas un atpūtas objektu, būvnieku uzdevums būs vēsturiskajām vērtībām pievienot mūsdienu izpildījumu. Jāpiebilst, ka nākotnes iecere ir atjaunot un pārbūvēt arī vairāk kā 50 gadus seno estrādi, kurai arī jau ir izstrādāts tehniskais projekts. Pašreiz Elejas muižas parkam piemīt sezonāla rakstura iezīme, jo tas aktīvāk tiek izmantots vasaras mēnešos. Izstāžu zāles celtniecība un estrādes atjaunošana nodrošinātu parkam aktīvu tūrisma plūsmu visa gada garumā un iespējas pasākumus ziemā organizēt ne tikai brīvdabā, bet telpās”, stāsta Līga Lonerte, Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore.

Precīzas veicamo darbu izmaksas būs zināmas pēc izsludinātā iepirkuma procedūras beigām, kad tiks noskaidrots konkrēts darbu veicējs.

* Projekts Nr. LLI 444 “Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā/ NovelForHeritage” tiek realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmā 2014-2020.gadam. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR: 851 016.93, no tā ERAF finansējums 85% - 723 364.38, Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 424 806.00, no tās ERAF finansējums 85% - 361 085.10, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - 42 480.60, valsts līdzfinansējums 5% - 21 240.30. Projekta ieviešanas laiks: 01.07.2020.-30.06.2022.